Pranešimai spaudai

2017
lapkričio
27 d.

Pristatyta dar viena tarptautinio PISA 2015 tyrimo dalis: Lietuvos mokinių gebėjimai problemų sprendimo bendradarbiaujant srityje nedžiugina

autor. Artūras Žukas

Lietuvos mokiniai mokydamiesi mokykloje, atlikdami užduotis ne itin moka bendradarbiauti ar pasikliauti bendraamžių komanda. Tai parodė paskelbti tarptautinio penkiolikmečių PISA tyrimo – problemų sprendimas bendradarbiaujant – rezultatai. Lietuva pagal šiuos 2015 m. tirtus mokinių gebėjimus atsiduria 31–36 pozicijoj iš 51 šalies, ir šie rezultatai yra žemesni už EBPO (Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos) šalių vidurkį. Tokie mokinių gebėjimai Lietuvoje buvo tirti pirmą kartą, o EBPO šalyse panašus tyrimas atliekamas antrą kartą.

 

Kaip parodė tyrimas, Lietuvoje ir gerai, ir prastai besimokančių penkiolikmečių gebėjimas bendradarbiauti ir kartu su bendraamžiais įveikti problemas nėra išlavėjęs. Šis tyrimas, kaip ir kiti tarptautiniai tyrimai, patvirtina, kad Lietuvoje yra atotrūkis tarp miesto ir kaimo mokyklų pastarųjų nenaudai. Skirtumas – 65 taškai – yra labai didelis. Viena iš priežasčių tokio didelio taškų skirtumo – socialinė, ekonominė, kultūrinė aplinka, kuri kaime yra gerokai prastesnė.

Aukštesnius gebėjimus spręsti problemas bendradarbiaujant parodė merginos negu vaikinai, ir taip yra visose šalyse.

 

Mokiniai, kurie labai dažnai naudojasi kompiuteriais ar išmaniaisiais telefonais, taip pat demonstruoja žemesnius šios srities gebėjimus. Dažniausiai mokykloje besinaudojantys IKT prietaisais mokiniai pasiekia 53–78 taškais žemesnius rezultatus, nei jų bendraamžiai, tą darantys rečiau. Šis tyrimas siunčia žinutę mokykloms – IKT naudojimas mokyklose turi būti saikingas ir tikslingas.

 

Labai teigiamą įtaką aukštiems šios srities gebėjimams daro neformalusis ugdymas, ypač dramos, sporto ir muzikos užsiėmimai. Nagrinėjant problemų sprendimo bendradarbiaujant rezultatų priklausomybę nuo mokykloje siūlomų neformaliojo ugdymo veiklų skaičiaus, matyti, kad galimybė užsiimti viena papildoma veikla lemia vidutinio EBPO šalių rezultato padidėjimą 12 taškų. Nėra nė vienos šalies, kurioje šis ryšys būtų neigiamas. Lietuvoje tai lemia problemų sprendimo bendradarbiaujant rezultato padidėjimą 21 tašku.

 

Daugelyje šalių teigiamą poveikį mokinių rezultatams daro ankstyvasis ugdymas. Lietuvos penkiolikmečių, kurie lankė ikimokyklines ugdymo įstaigas, rezultatai 8 taškais aukštesni nei nelankiusiųjų.

 

Pirmąsias pozicijas tyrime užima Azijos šalių, Singapūro ir Japonijos, mokiniai. Estija yra pirmajame dešimtuke ir užima 3–10 poziciją, Latvija 15 taškų žemiau EBPO vidurkio, o Lietuva atsilieka nuo Latvijos 18 taškų. 

 

Problemų sprendimas bendradarbiaujant – paskutinė tarptautinio 2015 PISA tyrimo dalis. Tarptautinį tyrimą atlieka EBPO.  

 

Su ataskaita galima susipažinti http://www.smm.lt/uploads/lawacts/docs/1371_de91e6f76cbdeae881174366edf1b633.pdf.

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministerijos

Komunikacijos skyrius

Tel. (8 5) 219 1197

El. p. info@smm.lt

Paieška