Pranešimai spaudai

gegužės 14 d.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje sudaryta ekspertų grupė dėl pasirengimo naujiems mokslo metams

autor. Artūras Žukas

Į pirmąjį susitikimą nuotoliniu būdu ketvirtadienio popietę rinkosi ekspertų darbo grupė, padėsianti mokykloms sklandžiau pasirengti ateinantiems mokslo metams.

„Su mokyklomis, savivaldybėmis konsultuojamės visą laiką, bet siekiame labiau sisteminio požiūrio į visą nuotolinio ugdymo praktiką ir su tuo susijusius iššūkius. Tikimės, kad visi mokiniai ir mokytojai sugrįš į mokyklas, kaip įprasta, tačiau, jeigu situacija dėl pandemijos nebus gera, turime irgi būti pasiruošę. Labai svarbu išgirsti iš praktikų, ką turime patobulinti, ką numatyti, kokias gerąsias patirtis diegti, kad naujus mokslo metus pasitiktume visiškai pasirengę bet kokiam pandemijos padiktuotam scenarijui“, - sakė švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė.

Per pirmąjį susitikimą tolimesnėms diskusijoms iškelti klausimai dėl mokinių grįžimo į mokyklas sąlygų ir testavimo tvarkos patobulinimo, ugdymo organizavimo, jeigu ir rudenį tęstųsi karantinas, naujų dokumentų, taip pat ir mokykloms labai aktualių mokymo sutarčių parengimo, mokytojų saugumo.

Per susitikimą viceministras Ramūnas Skaudžius pristatė pagalbos priemones, numatytas nuo naujų mokslo metų. Rugsėjo – gruodžio mėn. bus tęsiamos papildomos konsultacijos abiturientams ir jų mokytojams, konsultacijos mokyklų vadovams, mokyklose toliau turėtų dirbti savanoriai, padedantys mokytis mokiniams.

Naujais mokslo metais veiks Geros savijautos programa – pasirenkamųjų paslaugų fondas mokykloms, skirtas mokinių emocinei sveikatai, fizinei būklei ir socialiniams įgūdžiams atstatyti ir palaikyti. Jai 2021 m. skiriama 5,1 mln. Eur. Išnaudodamos Kultūros paso platformą ir veikimo schemą, praplėtus asortimentą, mokyklos galės savarankiškai rinktis tikslines paslaugas iš fizinių, juridinių ir nevyriausybinių organizacijų teikėjų sąrašo aktyvioms veikloms gryname ore, komandos formavimo užsiėmimams, psichologų paskaitoms, emocinio intelekto mokymams organizuoti ir pan. Vienam mokiniui skiriamas 15 Eur krepšelis.

Tam, kad būtų galima organizuoti vienu metu ugdymą ir klasėje, ir nuotoliniu būdu, bus įrengiamos hibridinės klasės. Tai klasės, kuriose dalis mokinių mokosi klasėse, kiti mokiniai, pvz., dėl sveikatos, nesutinkantys testuotis ar dėl kitų priežasčių, tuo pačiu metu – nuotoliniu būdu. Savivaldybėms bus skiriama centralizuotai nupirkta įranga hibridinėms klasėms įrengti. Prioritetas teikiamas mokykloms, kuriose mokosi daugiau nei 200 mokinių. Hibridinėms klasėms įrengti 2021 m. iš viso skiriama 3, 9 mln. eurų. Numatoma, kad iš viso bus įrengta apie 2000 klasių. 

Vasarą savivaldybėms bus pristatyti ministerijos nupirkti nešiojamieji kompiuteriai – 9 836 vienetai už beveik 6,9 mln. Eur. Jie bus išdalinti mokykloms, kuriose stinga kompiuterinės įrangos. Taip pat bus įsigyta „Microsoft 365 A3“ licencijų, kurios leis 15 tūkst. mokytojų šioje interneto platformoje dirbti darbe ir namuose. Tam numatyta skirti 220 tūkst. eurų. 

Taip pat dėl galimybės mokykloms įsigyti UV lempas, skirtas patalpų dezinfekcijai ir padedančias naikinti virusus, ŠMSM yra nusiuntusi užklausą Sveikatos apsaugos ministerijai.

Darbo grupės nariai išsakė siūlymus, šiuo metu aktualiausius mokykloms. Vienas iš jų – iki rudens  reikalingi nauji mokymo sutarčių šablonai, įtraukiantys ir šios dienos aktualijas, pvz., dėl nuotolinio mokymo ir pan. Mokykloms taip pat būtų reikalinga ir didesnė teisinė pagalba.

Tai buvo pirmasis susitikimas, kuriame apsibrėžtos keturios sritys. Šiomis temomis planuojama tęsti diskusiją toliau: grįžimo sąlygos, ugdymo proceso organizavimas, dokumentacija ir mokytojų saugumas.

Į grupę dėl pasirengimo naujiems mokslo metams įeina visų bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų asociacijų, Lietuvos edukacinių tyrimų, Lietuvos savivaldybių asociacijos, Lietuvos socialinio emocinio ugdymo asociacijos, Moksleivių sąjungos, Pedagogų asociacijų vadovų tarybos, Bendrojo ugdymo tarybos atstovai. Darbo grupė teiks siūlymus ir rekomendacijas švietimo, mokslo ir sporto ministrei, kokių priemonių ir veiksmų būtina imtis siekiant tinkamai pasirengti mokymui(si) 2021-2022 m. m.

 

Komunikacijos skyrius

El. paštas info@smm.lt