MSTP

MSTP

Atnaujinta: 2013 11 15
  1. Programa „Personalo valdymo sistema“

Konferencija „Mokyklos organizacijos tobulinimas ir savarankiškumo didinimas“

Mokyklos struktūros tobulinimo 2011–2013 metų programa

  1. Įsakymai
  1. Dokumentai

Mokyklos struktūros tobulinimo 2006 - 2009 m. programa

  1. Naujienos
  1. Tyrimo rezultatų pristatymas
  2. Tyrimo ataskaita
  1. Nauji reikalavimai valstybinių ir savivaldybių mokyklų nuostatams
  1. Bendrojo lavinimo mokyklų (pradinių, pagrindinių, vidurinių, gimnazijų) nuostatų pavyzdžiai
  1. Dokumentai
  1. Programos pristatymai

5.1 MSTP baigiamosios konferencijos 2009 m. gruodžio 2 d. pranešimai :

5.2 MSTP pristatymas savivaldybių ir apskričių viršininkų administracijų švietimo padalinių vadovams, 2008 m. lapkričio 20 d.:

Programos pristatymas:

Mokyklų ir savivaldybės patirtis įgyvendinant naujus mokyklų valdymo modelius:

Programos II uždavinio priemonių įgyvendinimas:

Mokyklos struktūros tobulinimo 2006-2009 m.programos pristatymas, Švietimo ir mokslo ministerijoje, 2008 m. vasario 5 d.

Įvadinė Mokyklos struktūros tobulinimo 2006–2009 m. programos konferencija, 2007 04 03

Pranešimai spaudoje