Pranešimai spaudai

2015
birželio
23 d.

Trys Baltijos šalys pradeda intensyviai bendradarbiauti profesinio mokymo srityje

Susitikimo Rygoje metu.

Lietuva, Latvija ir Estija kartu organizuos bendrus renginius, taip pat ir mokymosi vizitus, skirtus skleisti ir populiarinti pameistrystę ir mokymąsi darbo vietoje, bus keičiamasi mokiniais, kurie atliks praktiką vienos ar kitos šalies įmonėse, taip pat profesijos mokytojais, rengiami bendri pameistrystės projektai. Visa tai sutarta Lietuvos, Latvijos švietimų ministerijų ir Estijos švietimo ir tyrimų ministerijos ketinimų deklaracijoje dėl Baltijos pameistrystės ir mokymosi darbo vietoje aljanso. Deklaraciją pasirašė trijų šalių ministerijų atstovai, birželio 22 dieną susitikę Rygoje.

„Į specialybės įsigijimą, ypač profesinio mokymo srityje, reikia pažiūrėti lanksčiau, žmonėms suteikti daugiau galimybių įgyti naujų kompetencijų darbo vietoje, sukurti praktinių įgūdžių įgijimo sistemą, laiku reaguojančią į šalių ekonomikos plėtrą ir darbo rinkos poreikius. Tokio atsakingo požiūrio reikalauja dabartinė Lietuvos, o ir Europos šalių darbo rinkos dinamiška situacija. Dėl to labai svarbus ir šalių bendradarbiavimas, tarptautinė patirtis. Mūsų pasirašytas dokumentas su gana konkrečiais uždaviniais visoms trims Baltijos šalims leis intensyviai ir sklandžiai bendradarbiauti, profesinio mokymo sistemas praturtins tarptautine patirtimi“, – sakė švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė.    

Šiuo dokumentu įkurtas Baltijos pameistrystės ir mokymosi darbo vietoje aljansas (BAfA). Jo tikslas – padidinti visų Baltijos šalių profesinio mokymo srities parengtų specialistų konkurencingumą, šio mokymo prestižą ir patrauklumą ir paskatinti profesinio mokymo plėtrą regionuose. Vienas iš aljanso uždavinių – įtraukti visų trijų šalių socialinius partnerius ir profesinio mokymo teikėjus į BAfA veiklą.

Latvijos, Lietuvos ir Estijos ministerijos įsipareigojo bendradarbiauti įgyvendinant ES Erasmus+ programos projektą „Nacionalinės valdžios institucijos pameistrystei: mokymosi darbo vietoje įgyvendinimas Latvijoje, Lietuvoje ir Estijoje“. Populiarinant pameistrystę ir mokymąsi darbo vietoje bus keičiamasi gerąja patirtimi, visuomenei plačiau aiškinama, kas yra pameistrystė, aptariami ES skaidrumo įrankiai (ECVET, EQF, EQAVET, Europass ir kt.), susiję su pameistryste ir mokymusi darbo vietoje, ir kt.

Ministerijų deleguoti atstovai įsipareigojo susitikti ir aptarti klausimus ne rečiau kaip kartą per metus vienoje iš Baltijos šalių.

Švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė vakar Rygoje dalyvavo ES šalių ministrų, atsakingų už profesinį mokymą, Europos socialinių partnerių ir Europos Komisijos atstovų susitikime. Susitikimą organizavo ES Tarybai pirmininkaujanti Latvija.

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministerijos

Komunikacijos skyrius

Tel. (8 5) 219 1253

El. paštas info@smm.lt

 

Paieška

Naujausi teisės aktai

Visi teisės aktai