Renginiai

2017
kovo
20 d.

Tarptautinis renginys apie užsienio kalbų pasiekimų vertinimą

10 val. Švietimo ir mokslo ministerijos Ovaliojoje salėje (A. Volano g. 2, Vilnius) prasidės tarptautinis renginys ,,Bendradarbiavimo su Europos modernių kalbų centro įtaka užsienio kalbų pasiekimų vertinimui Lietuvoje“. Jį organizuoja Nacionalinis egzaminų centras, Švietimo ir mokslo ministerija ir Europos modernių kalbų centras.  

Tarptautinis renginys vyks iki kovo 22 dienos, antrąją dieną jis persikels į Ugdymo plėtotės centrą, o trečiąją – į Nacionalinį egzaminų centrą.

Renginio tikslas – sukviesti įvairių šalių atstovus, kad jie pristatytų užsienio kalbų testavimo praktikas, pasidalytų patirtimi, kaip jiems pavyksta įgyvendinti Bendruosiuose Europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenyse apibrėžtus reikalavimus brandos egzamino formatui ir struktūrai. Per renginį Lietuvos švietimo politikos atstovams bus pristatyta, kaip rekomenduojama koreguoti mūsų šalyje vykdomų užsienio kalbų egzaminų paskirtį, struktūrą ir naudojimąsi rezultatais. Renginyje dalyvaus Estijos, Latvijos ir Lenkijos švietimo institucijų atstovai, atsakingi už užsienio kalbų egzaminų organizavimą savo šalyse, Europos modernių kalbų centro ekspertai.

Lietuvos švietimo įstaigos, nuo 2013 m. bendradarbiaudamos su Europos modernių kalbų centru, kartu vykdo užsienio kalbų programų ir egzamino užduočių siejimo su Bendraisiais Europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenimis projektą RELANG. Per keletą metų, organizuojant užsienio kalbų brandos egzaminus, padedant šio centro ekspertams, buvo pakoreguoti pagrindiniai dokumentai, reglamentuojantys užsienio kalbų egzamino vykdymą ir vertinimą, įvertintos pačios egzamino užduotys ir atliktos siejimo su metmenimis procedūros.