SMM ** NEĮGALIESIEMS | EN | Šiandienvasario 11 d., pirmadienis *APIE MINISTERIJĄ* *:: Ministerijos istorija * *:: Pastato istorija * *:: Kaip mus rasti ? * *UGDYMAS* *:: Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas * *:: Bendrasis ugdymas * *:: Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymas * *:: Neformalusis vaikų švietimas * *:: Ankstyvasis užsienio kalbų mokymas * *:: Informacija užsienio lietuviams * *:: Netradicinis ugdymas * *:: Mokyklų žemėlapis * *PROFESINIS IR TĘSTINIS MOKYMAS* *:: Profesinis mokymas * *:: Neformalusis suaugusiųjų švietimas * *:: Mokytojų rengimas, kvalifikacijos tobulinimas, veiklos vertinimas (atestacija) * *STUDIJOS, MOKSLAS IR TECHNOLOGIJOS * *:: Studijos * *:: Mokslas, technologijos ir inovacijos * *:: Mokslo ir studijų institucijų lėšos * ** Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras Dainius Pavalkis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras *Dainius Pavalkis* *Ministro darbotvarkė* *2013 m. abiturientams * *Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo koncepcija ir teisės aktų projektai * *Valstybinė švietimo strategija * Valstybinė švietimo strategija *Vaikų darželių steigimas* *Memorandumas Vaikystė BE PATYČIŲ* *Informacinės sistemos * * aikos * svis <#> <#> Darbo grupės išvados *Visi projektai * *NAUJIENOS facebook puslapis RSS prenumerata * *:: Pranešimai spaudai * *:: Savaitės renginiai * *:: „Mokyklos žinios“ * *:: Naujausi teisės aktai * *:: Kalbos, pranešimai * *:: Naujienų prenumerata * *:: Renginiai * *:: Viešosios konsultacijos * *:: Vaizdo ir garso įrašai * *STRUKTŪRA IR KONTAKTAI * *:: Ministerijos struktūra * *:: Kontaktai * *:: Tarybos, komisijos ir darbo grupės * *:: Pavaldžios įstaigos * *TEISINĖ INFORMACIJA * *:: Teisės aktai * *:: Teisės aktų projektai * *:: Tyrimai ir analizės * *:: Teisės aktų pažeidimai * *:: Teisinio reguliavimo stebėsena * *:: Tarpžinybiniai susitarimai ir tarptautiniai tarpžinybiniai susitarimai * *VEIKLA * *:: Nuostatai * *:: Planavimo dokumentai * *:: Veiklos sritys <#>* *:: **Ugdymas <#> * *:: **Profesinis ir tęstinis mokymas <#>* ** *:: **Studijos, mokslas ir technologijos <#>* ** *:: Darbo užmokestis * *:: Viešieji pirkimai * *:: Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai * *:: Finansinių ataskaitų rinkiniai * *:: Ekonomika ir finansai * *:: Ministerijos veiklos ataskaitos * *:: Ministerija ir profsąjungos * *TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS * *:: ES švietimo politika * *:: Tarptautinės organizacijos * *:: Tarptautiniai susitarimai * *:: Bolonijos procesas * *:: Studijos ir stažuotės užsienyje * *:: Bendradarbiavimas MTEP srityje pagal tarptautinius susitarimus ir programas * *:: ES MTEP politika * *ŠVIETIMO BŪKLĖ * *:: Tyrimai * *:: Statistika * *:: Švietimo būklės apžvalgos * *:: Leidiniai "Švietimo problemos analizė" * *PASLAUGOS * *:: Informacijos rinkmenos * *:: Prašymai * *:: Viešosios ir administracinės paslaugos * *:: Išsilavinimo dokumentų pripažinimas ir patvirtinimas * *ES PARAMA * *KONKURSAI * *KLAUSIMAI-ATSAKYMAI * *NUORODOS * *Mokinio krepšelis 2012-2013 metams* *Vaikų ugdymo tautinių mažumų kalbomis ir tautinių mažumų kalbų mokymo tobulinimo gairės* *Pradžia* > *Naujienos* > *Pranešimai spaudai* ------------------------------------------------------------------------ *Ministrė susitiko su Lietuvos mokytojų profesine sąjunga* /2007-02-27/ Vasario 26 d. švietimo ir mokslo ministrė Roma Žakaitienė susitiko su Lietuvos mokytojų profesinės sąjungos atstovais. Susitikime buvo aptarti mokytojų statuso, apmokėjimo už darbą tvarkos ir jos tobulinimo, klasės vadovo darbo aprašo atsiradimo būtinybės, kolektyvinių susitarimų, ir kiti klausimai. Švietimo ir mokslo ministrė ragino Lietuvos mokytojų profesinę sąjungą tęsti bendradarbiavimą su kitomis šalies pedagogus ir švietimo darbuotojus atstovaujančiomis sąjungomis, skatino aktyviai dalyvauti svarstant dokumentų, kolektyvinių sutarčių rengimą. Ministro atstovė spaudai Ieva Tamutytė Tel. (8 5) 2191 182 ------------------------------------------------------------------------ « Atgal Valstybės biudžetinė įstaiga A. Volano g. 2/7, LT-01516, Vilnius Tel. (8 5) 219 1190; Faks. (8 5) 261 2077 El. p. smmin@smm.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188603091 Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra Ugdymo plėtotės centras Lietuvos vaikų ir jaunimo centras Nacionalinis egzaminų centras Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras Lietuvos Broniaus Oškinio vaikų aviacijos mokykla Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras Studijų kokybės vertinimo centras Švietimo aprūpinimo centras Švietimo informacinių technologijų centras Švietimo mainų paramos fondas ©2013 LR Švietimo ir mokslo ministerija Pasiūlymai ir pastabos El. paštas Top100 counter