Contacts

Reset search
The Main Office Cabinet no.
Dr. Algirdas Monkevičius Minister of Education, Science and Sport
+370 5 2191225
225
Dr. Valdemaras Razumas Vice-Minister
+370 5 2191226
226
Prof. dr. Jolanta Urbanovič Vice-Minister
+370 5 2191152
352
Arūnas Plikšnys Vice-Minister
+370 5 2191245
345
Kornelija Tiesnesytė Vice-Minister
+370 5 2191154
354
Tomas Daukantas Chancellor of the Ministry
+370 5 2191227
227
Attaché Cabinet no.
Milda Špėlytė-Letulienė Attaché for Education and Science
+32 24019819
Lietuvos nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje, Rue Belliard 41-43, B-1040
Jurgita Petrauskienė Attaché for Education and Science
+33 7 060 52 26 29
Dr. Aistė Vilkanauskytė Attaché for Education and Science
+32 27759082
Adviser to the Minister Cabinet no.
Dr. Loreta Žadeikaitė
+370 5 2191112, +37068621364
112
Barbara Stankevič
+370 5 2191253
483
Kęstutis Butvydas
+370 5 2191183
483
Agnė Goldbergaitė
+370 5 2191204
483
Andrius Zalitis
+370 5 2191217
483
Prof. dr. Gintaras Valinčius
(8 5) 223 4435
Arvydas Vaitiekėnas
+370619 30236
4
Division of Strategic Programmes Cabinet no.
Ričardas Ališauskas Head
+370 5 2191122, +37068621362
122
Dr. Rita Dukynaitė
+370 5 2191123
123
Ugnė Cibulskaitė
+370 5 2191121
121
Vilmantė Germanavičienė
+370 5 2191143
123
Giedrė Vėsulaitė
+370 5 2191143
123
Sport Unit Cabinet no.
Dr. Rolandas Zuoza
+370 5 2191116, +37067456098
116
Vidas Stankevičius
+370 5 2191114
114
Monika Briedytė
+370 5 2191115
115
Inga Daukantienė
+370 5 2191115
115
Ilona Šimkūnaitė
+370 5 2191214
114
Gintarė Papartė
+370 5 2191114
114
Dalia Galnaitytė
+370 5 2191214
114
Communication Division Cabinet no.
Nomeda Barauskienė Head
+370 5 2191235, +37061465136
235
Aušra Veličkaitė
+370 5 2191129
229
Vaidas Karlonas
+370 5 2191229
229
Alma Vijeikytė
+37061588292, +370 5 2191233
233
Martyna Zelevaitė
+370 5 2191229
229
Internal Audit Division Cabinet no.
Vaidilutė Streikutė Head
+370 5 2615853
Ona Lukauskienė
+370 5 2616867
Rasa Mikučiauskienė
8 698 21046
Živilė Maškovienė
+370 5 2123832
Vaida Ananeva
Aurelija Sinkevičienė
+370 5 2616867
Department of General Education Cabinet no.
Jolanta Navickaitė Director
+370 5 2191173, +37061568085
173
Pre-School and Primary Education Division Cabinet no.
Laima Jankauskienė Head
+370 5 2191147, +37068411696
347
Ilona Grigaravičienė
+370 5 2191257
487
Liucija Jasiukevičienė
+370 5 2191149
349
Sandra Valavičiūtė
+370 5 2191257
487
Lower and Upper Secondary Education Cabinet no.
Raudienė Irena Head
+370 5 2191250
350
Audronė Šuminienė
+370 5 2191249, +37068601947
349
Ona Čepulėnienė
+370 5 2191151
351
Elona Bagdanavičienė
+370 5 2191151
351
Loreta Graželienė
+3705 2 191250
350
Jūratė Vosylytė-Abromaitienė
+370 5 2191146
346
Rimantas Jokimaitis
+370 5 2191147
347
Asta Nida Poderienė
+370 5 2191151
351
Laima Rutkauskienė
+370 5 2191149
349
Vilija Sipaitė
+370 5 2191146
346
Andrius Šarmavičius
+370 5 2191187
487
Division of Education Support Cabinet no.
Gražina Šeibokienė Head
+370 5 2191147, +37068703886
347
Ligita Čeledinienė
+370 5 2191256
486
Dr. Almeda Kurienė
+370 5 2191256
Volano g. 2
486
Daiva Vaišnorienė
+370 5 2191120
120
Lingailė Bagužienė
+370 5 2191186
486
Asta Dilytė
486
Education Quality and Regional Policy Department Cabinet no.
Aidas Aldakauskas Head
+370 5 2191234, +37061432685
234
Rūta Brazauskienė
Laura Bačinskienė
Marius Iziumcevas
Regional policy analysis division Cabinet no.
Virginijus Mažeika Head
+370687 97641
Vilniaus g. 42, Kaunas
216
Ovidijus Damskis
+370609 97184
Šiauliai (Vilniaus g. 263)
114
Virginija Kazakauskienė
+370 609 97180
Vytauto g. 12, Klaipėda
Kazimieras Bukota
+370613 68670
Marijampolė (Vytauto g. 2)
214
Alma Jakelienė
+370617 20989
Šv. Jono g. 5
9
Ramutė Kulikauskienė
+370609 97183
Tauragė (Vasario 16-osios g. 6)
216
Meilė Labeikytė
+370609 98126
Stetiškių g. 1P, Panevėžys
209
Danutė Šapalienė
+370617 34312
Vilnius (Šv. Jono g. 5)
8
Alma Valevičiūtė
+370609 97176
Kaunas (K. Donelaičio g. 70–23)
2
Jonas Vaščėga
+370609 97178
Marijampolė (Vytauto g. 2)
214
Jūratė Venckienė
+370609 97361
Alytus (Tvirtovės g. 1/Naujoji g. 2)
317
Jurga Zacharkienė
+370612 68765
Šiauliai (Vilniaus g. 263)
Ramutė Zungailienė
+370609 97175
Vilnius (Šv. Jono g. 5)
9
Gintaras Bakanas
+370609 97174
Utena (Utenio a. 8,)
212
Aušra Jankauskienė
+370619 55449
Šiauliai (Vilniaus g. 263)
Gintautas Meilūnas
+370680 42744
Stetiškių g. 1P, Panevėžys
208
Alfonsas Meškys
+370614 05594
Vilnius (Šv. Jono g. 5)
9
Regina Pocienė
+370673 44295
Telšiai (Respublikos g. 32)
301
Elena Stanienė
+370615 75801
Stetiškių g. 1P, Panevėžys
Danutė Tarasevičienė
+370619 62503
Alytus (Tvirtovės g. 1/Naujoji g. 2)
318
Division of Schools Activity Cabinet no.
Alvydas Puodžiukas Head
+370686 01964
Daiva Paškevičienė
+370613 67181
Stanislava Strolaitė
+370619 54425
5
Division of Regional Schools Cabinet no.
Jonas Vasiliauskas Head
+370698 18403
1
Dr. Mečislavas Griškevičius
+370615 16465
8
Jolita Kutkaitytė
+370619 50759
8
Department of Higher Education, Science and Technology Cabinet no.
Dr. Albertas Žalys Director
+370 5 2191176, +37068558851
476
Daina Lukošiūnienė
+370 5 2191180
480
Division of Higher Education Studies Cabinet no.
Giedrė Pačėsienė Head
+370 5 2191127
357
Indrė Mitkevičiūtė
+370 5 2191228
176
Audronė Opulskytė
+370 5 2191125
365
Dr. Salvinija Petrulytė
+370 5 2191128
478
Agnė Tautkutė-Šturo
+370 5 2191218
478
Diana Kristina Paškonytė
+370 5 2191165
365
Skirmantė Smalskytė
+370 5 2191128
478
Eglė Remeisienė
+370 5 2191216
366
Daiva Vipartienė
+370 5 2191157
357
Division of Science Cabinet no.
Dr. Vilma Popovienė Head
+370 5 2191174
176
Dr. Stanislovas Žurauskas
+370 5 2191199, +37068601789
268
Aušra Gribauskienė
+370 5 2191171
271
Ginvilė Jekentienė
+370 5 2191170
270
Marina Pociūtė
+370 5 2191210
270
Jūratė Vlaščenkienė
+370 5 2191171
271
Tomaš Šimulevič
+370 5 2191170
270
Technology and Innovation Division Cabinet no.
Zita Duchovskienė Head
+370 5 2191220
480
Dainė Denisovienė
+370 5 2191179
479
Jolanta Spurgienė
+370 5 2191209
479
Jurgis Vasiliauskas
+370 5 2191247
477
Jūratė Vizbarkienė
+370 5 2191247
477
Lifelong Learning Department Cabinet no.
Julius Jakučinskas Director
+370 5 2191221
231
Vocational Education Division Cabinet no.
Joana Aleknavičiūtė
+370 5 2191145
482
Neringa Kranauskienė
+370 5 2191239
239
Danutė Sinkevičienė
+370 5 2191237
237
Jolanta Zabietienė
+370 5 2191133
370
Antanas Drungilas
+370 5 2191133
370
Romualda Kavaliauskienė
+370 5 2191156
370
Rūta Žukauskaitė
+370 5 2191137
237
Dalia Švelnienė
+370 5 2191156
370
Non-Formal Education Division Cabinet no.
Tomas Pūtys Head
+370 5 2191163, +37068613797
363
Aušra Birietienė
+370 5 2191167
367
Emilija Bugailiškienė
+370 5 2191184
484
Vida Janavičienė
+370 5 2191155
365
Algimantas Šimaitis
+370 5 2191203
367
Teacher Activity Division Cabinet no.
Egidija Nausėdienė
+370 5 2191134
482
Teresa Aidukienė
+370 5 2191138
488
Darius Gudinas
+370 5 2191135
488
Audronė Razmantienė
+370 5 2191188
488
Stanislava Sabaliauskienė
+370 5 2191142
482
Finance Department Cabinet no.
Eglė Radėnienė Director
+370 5 2191164, +37068426858
364
Division of Financing Education Cabinet no.
Jolita Mackevičienė Head
+370 5 2191160
360
Kristina Markelienė
+370 5 2191162
362
Danutė Bužinskienė
+370 5 2191191
360
Kristina Markelienė
+370 5 2191162
362
Vitalija Naudžiuvienė
+370 5 2191161
361
Rūta Povilaitienė
+370 5 2191260
360
Jolanta Tankevičienė
+370 5 2191126
361
Division of Financing Reseach and Higher Education Cabinet no.
Vaida Balkuvienė Head
+370 5 2191158
358
Kęstutis Gansiniauskas
+370 5 2191248
358
Viktorija Pachalkienė
+370 5 2191258
358
Dovilė Puplinskaitė
+370 5 2191248
358
Investment Division Cabinet no.
Laima Kvaraciejienė Head
+370 5 2191159, +37068601995
359
Edmundas Jonuška
+370 5 2191252
359
Vilma Kapočienė
+370 5 2191259
359
Gintara Viskantė
+370 5 2191252
359
Property Management and Public Procurement Cabinet no.
Margarita Jakštonienė Head
+370 5 2191242, +37068719550
242
Gintaras Vaskela
+370 5 2191240
240
Laura Jankauskaitė
+370 5 2191223
243
Rūta Jablonskienė
+370 5 2191223
243
Svajūnas Juodka
+370 5 2191240
240
Rita Jusienė
+370 5 2191223
243
Danutė Kirsnienė
+370 5 2191243
243
Elona Varanauskienė
+370 5 2191211
240
International Cooperation and European Integration Department Cabinet no.
Jurgita Strumskienė Director
+370 5 2191232, +37061535203
232
Division of the European Union and International Organisations Cabinet no.
Vilija Gelažauskaitė Head
+370 5 2191251
231
Simona Dzikauskaitė
+370 5 2191230
230
Aušvydas Kazlauskas
+370 5 2191213
233
Rasa Pečiukoniene Adviser for EU affairs coordination
+370 5 2191130
230
Asta Mikailionienė
+370 5 2191231
231
Bilateral Cooperation Division Cabinet no.
Rūta Jacinavičienė
+370 5 2191200
230
Aurelija Širkaitė
+370 5 2191233
233
Sigitas Stasiulis
+370 5 2191140
230
Department of the European Union Assistance Coordination Cabinet no.
Raimondas Paškevičius Director
+370 5 2193550, +37065503001
10
European Union Assistance Management Division Cabinet no.
Algminas Pakalniškis Head
+370 5 2193567
Jūratė Abdulskytė
+370 5 2193562
2
Vytautas Čepas
+370 5 2193571
11
Agnė Gaidamavičienė
+370 5 2193561
11
Marius Jakubauskas
+370 5 2193574
Lina Janavičienė
+370 5 2193565
9
Indrė Jociūtė
+370 5 2193552
2
Jolanta Sabaitė-Želvienė
+370 5 2193575
11
Rimantė Rotkevičienė
+370 5 2193555
2
European Union Assistance Programme Implementation Division Cabinet no.
Justė Zokaitienė Head
+370 5 2193551
1
Kristina Bukauskienė
+370 5 2193559
9
Inga Dundulienė
+370 5 2193558
8
Egidija Kasperiūnienė
+370 5 2193568
8
Nerija Lučinskaitė
+370 5 2193556
6
Gintarė Starkevičiūtė
+370 5 2193564
Basanavičiaus g. 30
8
Asta Žurauskaitė
+370 5 2193566
6
Rita Miciuvienė
+370 5 2193554
6
Vigilija Gudauskytė
+370 5 2193579
9
Jurgita Čiūtaitė
+370 5 2193578
Basanavičiaus g. 30
8
Division of Lithuanians Living Abroad Cabinet no.
Virginija Rinkevičienė Head
+370 5 2191163, +37061535195
363
Elvyra Buzienė
+370 5 2191254
484
Rūta Stanaitienė
+370 5 2191254
484
Daiva Žemgulienė
+37052191184
484
Rūta Ramanauskienė
+370 2191124
484
Law Division Cabinet no.
Rūta Palevičienė Head
+370 5 2191104
104
Enrika Skodminienė
+370 5 2191201
101
Justina Budnikaitė
+370 5 2191103
103
Dainius Dzimanavičius
+370 5 2191102
102
Tomas Gedminas
+370 5 2191103
103
Olga Pacevičienė
+370 5 2191102
102
Jurgita Šerpatauskienė
+370 5 2191202
101
Giedrė Klusevičienė
+370 5 2191101
101
Vaiva Pangonienė
+370 5 2191103
103
Nadežda Kučaidze
+370 5 2191102
102
Accounting Division Cabinet no.
Liudmila Taškina Head
+370 5 2191111, +37068601743
111
Daiva Lazauskaitė
+370 5 2191109
109a
109a
Vilma Mureikienė
+370 5 2191131
111
Lolita Čepulytė-Stoškienė
+370 5 2191219
109a
109a
Liudvika Ratiukienė
+370 5 2191119
119
Ilona Žarnovskienė
+370 5 2191192
102
Lina Bandzevičiūtė
+370 5 2191100
110
Rita Barauskaitė
+370 5 2191109
109a
109a
Jurgita Čiutienė
+370 5 2191102
102
Natalija Kraujalienė
+370 5 2191192
119
Kristina Vasilkovienė
+370 5 2191139
190a
190a
Jevgenija Ždanova
+370 5 2191119
119
Human Resources Division Cabinet no.
Onutė Kacevičienė Head
+370 5 2191106, +37061819126
106
Rita Jucienė
+370 5 2191108
108
Aira Dudėnienė
+370 5 2191107
107
Daina Kiršanskienė
+370 5 2191107
107
Kristina Paradnikienė
+370 5 2191198
108
Information Systems and Document Management Cabinet no.
Vanda Kerpauskaitė Head
+370 5 2191113, +37069817475
113
Aušra Ustinavičiūtė
+370 5 2191118
118
Evelina Ieva Noreikienė Secretary
+370 5 2191226
Reception
Reception
Antanas Matakanskas
+370 5 2191113
113
Edmundas Rupšlaukis
+370 5 2191172
172
Erika Marcinkienė
+370 5 2191196
113
Gražvydas Vaitiekūnas
+370 5 2191113
113
Julija Būtėnaitė
+370 5 2191225
Reception
Reception
Jolanta Markevičienė
+370 5 2191117
117
Genovaitė Bingelienė
+370 5 2191190
109
Kristina Makauskienė
+370 5 2191117
117
Danguolė Baliukynienė
+370 5 2191189
109
Rima Skeirienė
+370 5 2191197
118
Karina Jagminė
+370 5 2191152
353
Maintenance Division Cabinet no.
Darius Cibulskis
+370 5 2191193
174
Gintas Nugaras
+370 5 2191100, +37068730722
175
Ingrida Radzevičienė
+370 5 2191175
175