Administracinė informacija

Darbo užmokestis

Atnaujinta: 2021 02 17

Informacija apie darbo užmokestį

Informacija apie Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga, priedas už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir kt.) eurais neatskaičius mokesčių:

 

Pareigybės pavadinimas

2020 m. I ketvirčio vidutinis darbo užmokestis (EUR)

2020 m. II ketvirčio vidutinis darbo užmokestis (EUR)

2020 m III ketvirčio vidutinis darbo užmokestis (EUR) 2020 m. IV ketvirčio vidutinis darbo užmokestis (EUR)
Ministras
4943 4943 4943 4873
Viceministras, ministerijos kancleris
4183 4193 4203 4132
Ministro patarėjas
2430 2452 2455 2515
Departamento direktorius
3242

3314

3319 3403

Savarankiško skyriaus vedėjas, grupės vadovas

3206 3265 3265 3287

Departamento skyriaus vedėjas

2567

2664

2654 2786
Patarėjas
2421 2437 2443 2439

Vyriausiasis specialistas

1894 1940 1937 1910

Vyresnysis specialistas

1655 1668 1670 1725
Atašė
2433 2572 2586 2589

Paaiškinimas: *darbo užmokestis

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga, priemokos) eurais neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas

2020 m. I ketvirčio
vidutinis darbo užmokestis
(EUR)

2020 m. II ketvirčio vidutinis darbo užmokestis (EUR)

2020 m. III ketvirčio vidutinis darbo užmokestis (EUR) 2020 m. IV ketvirčio vidutinis darbo užmokestis (EUR)
Vyriausiasis specialistas
1692 1773 1773 1764
Vyresnysis specialistas
1510 1595 1587 1578

Paaiškinimas: *darbo užmokestis

Archyvas

Ministro reprezentacinis fondas

2020 metai:

 

  • I ketvirtį išleista 288,00 EUR (suvenyrai, knygos)
  • II ketvirtį išleista 0,00 EUR
  • III ketvirtį išleista 447,00 EUR (knygos)
  • IV ketvirtį išleista 1791,92 EUR (suvenyrai, knygos)

Archyvas