Administracinė informacija

Darbo užmokestis

Atnaujinta: 2021 04 27

Informacija apie darbo užmokestį

Informacija apie Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos valstybės tarnautojų
vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga,
priedas už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir kt.)
eurais neatskaičius mokesčių

 

Pareigybės pavadinimas

 

 

2020 m

vidutinis

darbo užmokestis

(EUR)

2021 m

I ketvirčio

vidutinis

darbo užmokestis

(EUR)

 

 

 

 

 

 

 

Ministras

 

 

4925

 

4339

 

 

 

 

 

 

 

 

Viceministras, ministerijos kancleris

 

 

4178

3772

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministro patarėjas

 

 

 

 

2463

2854

 

 

 

 

 

 

 

Departamento direktorius                                  

 

 

 

 

 

3320

 

3492

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Savarankiško skyriaus

vedėjas, grupės vadovas

 

Departamento skyriaus vedėjas

 

Patarėjas                                                                    

 

 

3256

 

 

2668

 

 

2435

3365

 

 

2786

 

 

2539

 

 

 

 

 

 

 

Vyriausiasis specialistas

 

 

1920

 

1957

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyresnysis specialistas

 

 

1679

 

1710

 

 

 

 

 

 

 

 

Atašė

 

 

2545

2605

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos darbuotojų,       
dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis
mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga, priemokos)
eurais neatskaičius mokesčių
 

Pareigybės pavadinimas

 

2020 m.

vidutinis darbo užmokestis

(EUR)

 

2021 m.

I ketvirčio

vidutinis darbo užmokestis

(EUR)

 

 

 

Vyriausiasis specialistas

 

1750

1876

 

 

Vyresnysis specialistas

 

1567

1718

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archyvas

Ministro reprezentacinis fondas

2021 metai:

  • I ketvirtį išleista 0,00 EUR

 

Archyvas