Administracinė informacija

Darbo užmokestis

Atnaujinta: 2020 05 11

Informacija apie darbo užmokestį

Informacija apie Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga, priedas už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir kt.) eurais neatskaičius mokesčių:

 

Pareigybės pavadinimas

2019 m. vidutinis DU* (EUR)

2020 m. I ketvirčio
vidutinis darbo užmokestis
(EUR)
Ministras

4766

4943
Viceministras, ministerijos kancleris

4099

4183
Ministro patarėjas

2435

2430
Departamento direktorius

3283

3242

Savarankiško skyriaus vedėjas, grupės vadovas

3074

3206

Departamento skyriaus vedėjas

2405

2567
Patarėjas

2389

2332

Vyriausiasis specialistas

1809

1894

Vyresnysis specialistas

1583

1618
Atašė

2237

2433

Paaiškinimas: *darbo užmokestis

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga, priemokos) eurais neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas

2019 m. vidutinis DU* (EUR) 2020 m. I ketvirčio
vidutinis darbo užmokestis
(EUR)
Vyriausiasis specialistas
1484 1692
Vyresnysis specialistas
1382 1510

Paaiškinimas: *darbo užmokestis

Archyvas

Ministro reprezentacinis fondas

2020 metai:

  • I ketvirtį išleista 288,00 EUR (suvenyrai, knygos)

 

Archyvas