Administracinė informacija

Darbo užmokestis

Atnaujinta: 2019 05 14

Informacija apie darbo užmokestį

Informacija apie Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga, priedas už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir kt.) eurais neatskaičius mokesčių:

Pareigybės pavadinimas

2019 m. I ketvirčio vidutinis DU* (EUR)
Ministras
4735
Viceministras, ministerijos kancleris
4085
Ministro patarėjas
2573
Departamento direktorius, direktoriaus pavaduotojas
3287
Departamento skyriaus vedėjas, vedėjo pavaduotojas
2309
Savarankiško skyriaus vedėjas, vedėjo pavaduotojas
3091
Grupės vadovas 2533
Patarėjas 2445
Vyriausiasis specialistas
1772
Vyresnysis specialistas
1479
Atašė
2132

Paaiškinimas: *darbo užmokestis

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga, priemokos) eurais neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas

2019 m. I ketvirčio vidutinis DU* (EUR)
Vyriausiasis specialistas
1450
Vyresnysis specialistas
1355

Paaiškinimas: *darbo užmokestis

Archyvas

Ministro reprezentacinis fondas

2019 metai:

  • I ketvirtį išleista -

Archyvas