Administracinė informacija

Darbo užmokestis

Atnaujinta: 2020 08 18

Informacija apie darbo užmokestį

Informacija apie Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga, priedas už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir kt.) eurais neatskaičius mokesčių:

 

Pareigybės pavadinimas

2019 m. vidutinis DU* (EUR)

2020 m. I ketvirčio
vidutinis darbo užmokestis
(EUR)

2020 m II ketvirčio vidutinis darbo užmokestis (EUR)

Ministras

4766

4943 4943
Viceministras, ministerijos kancleris

4099

4183 4193
Ministro patarėjas

2435

2430 2452
Departamento direktorius

3283

3242

3314

Savarankiško skyriaus vedėjas, grupės vadovas

3074

3206 3265

Departamento skyriaus vedėjas

2405

2567

2664

Patarėjas

2389

2421 2437

Vyriausiasis specialistas

1809

1894 1940

Vyresnysis specialistas

1583

1655 1668
Atašė

2237

2433 2572

Paaiškinimas: *darbo užmokestis

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga, priemokos) eurais neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas

2019 m. vidutinis DU* (EUR) 2020 m. I ketvirčio
vidutinis darbo užmokestis
(EUR)

2020 m. II ketvirčio

 vidutinis darbo užmokestis (EUR)

Vyriausiasis specialistas
1484 1692 1773
Vyresnysis specialistas
1382 1510 1595

Paaiškinimas: *darbo užmokestis

Archyvas

Ministro reprezentacinis fondas

2020 metai:

 

  • I ketvirtį išleista 288,00 EUR (suvenyrai, knygos)
  • II ketvirtį išleista 0,00 EUR

Archyvas