Administracinė informacija

Darbo užmokestis

Atnaujinta: 2019 08 21

Informacija apie darbo užmokestį

Informacija apie Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga, priedas už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir kt.) eurais neatskaičius mokesčių:

Pareigybės pavadinimas

2019 m. I ketvirčio vidutinis DU* (EUR) 2019 m. II ketvirčio vidutinis DU* (EUR)
Ministras
4735 4735
Viceministras, ministerijos kancleris
4085 4183
Ministro patarėjas
2573 2387
Departamento direktorius, direktoriaus pavaduotojas
3287 3353
Departamento patarėjas 2741 2953
Departamento skyriaus vedėjas, vedėjo pavaduotojas
2309 2413
Savarankiško skyriaus vedėjas, vedėjo pavaduotojas
3091 3133
Grupės vadovas 2533 2533
Patarėjas 2445 2336
Vyriausiasis specialistas
1772 1816
Vyresnysis specialistas
1479 1601
Atašė
2132 2186

Paaiškinimas: *darbo užmokestis

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga, priemokos) eurais neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas

2019 m. I ketvirčio vidutinis DU* (EUR) 2019 m. II ketvirčio vidutinis DU* (EUR)
Vyriausiasis specialistas
1450 1490
Vyresnysis specialistas
1355 1389

Paaiškinimas: *darbo užmokestis

Archyvas

Ministro reprezentacinis fondas

2019 metai:

  • I ketvirtį išleista 0 EUR (darbiniai pietūs)
  • II ketvirtį išleista 56,19 (darbiniai pietūs)

Archyvas