Administracinė informacija

Darbo užmokestis

Atnaujinta: 2019 02 11

Informacija apie darbo užmokestį

Informacija apie Švietimo ir mokslo ministerijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Švietimo ir mokslo ministerijos valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga, priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir kvalifikacinę klasę) eurais neatskaičius mokesčių:

Pareigybės pavadinimas

2018 m. vidutinis DU* (EUR) 2018 m. IV ketvirčio vidutinis DU* (EUR)
Ministras
3343 3343
Viceministras, ministerijos kancleris
2587 2598
Ministro patarėjas
2186 2186
Departamento direktorius, direktoriaus pavaduotojas
2130 2144
Departamento skyriaus vedėjas, vedėjo pavaduotojas
1567 1610
Savarankiško skyriaus vedėjas, vedėjo pavaduotojas
2092 2120
Skyriaus patarėjas 1736 1648
Vyriausiasis specialistas
1168 1178
Vyresnysis specialistas
969 990
Atašė
1353 1400

Paaiškinimas: *darbo užmokestis

Švietimo ir mokslo ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga, priedai bei priemokos) eurais neatskaičius mokesčių:

Pareigybės pavadinimas

2018 m. vidutinis DU* (EUR) 2018 m. IV ketvirčio vidutinis DU* (EUR)
Vyriausiasis specialistas
1030 1042
Vyresnysis specialistas
994 982

Paaiškinimas: *darbo užmokestis

Archyvas

Ministro reprezentacinis fondas

2018 metai:

  • I ketvirtį išleista 296,29 EUR (darbiniai pietūs)
  • II ketvirtį išleista 116,60 EUR (darbiniai pietūs)
  • III ketvirtį išleista 57,60 EUR (darbiniai pietūs)
  • IV ketvirtį išleista 147,00 EUR (darbiniai pietūs)

Archyvas