Administracinė informacija

Darbo užmokestis

Atnaujinta: 2020 02 11

Informacija apie darbo užmokestį

Informacija apie Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga, priedas už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir kt.) eurais neatskaičius mokesčių:

 

Pareigybės pavadinimas

2019 m. IV ketvirčio vidutinis DU* (EUR)

2019 m. vidutinis DU* (EUR)

Ministras

4859

4766

Viceministras, ministerijos kancleris

4092

4099

Ministro patarėjas

2389

2435

Departamento direktorius

3150

3283

Savarankiško skyriaus vedėjas, grupės vadovas

3097

3074

Departamento skyriaus vedėjas

2465

2405

Patarėjas

2402

2389

Vyriausiasis specialistas

1834

1809

Vyresnysis specialistas

1612

1583

Atašė

2323

2237

Paaiškinimas: *darbo užmokestis

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga, priemokos) eurais neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas

2019 m. IV ketvirčio vidutinis DU* (EUR) 2019 m. vidutinis DU* (EUR)
Vyriausiasis specialistas
1511 1484
Vyresnysis specialistas
1383 1382

Paaiškinimas: *darbo užmokestis

Archyvas

Ministro reprezentacinis fondas

2019 metai:

  • I ketvirtį išleista 0 EUR
  • II ketvirtį išleista 56,19 (darbiniai pietūs)
  • III ketvirtį išleista 0 EUR
  • IV ketvirtį išleista 101,00 EUR (suvenyrai, darbiniai pietūs)

Archyvas