Administracinė informacija

Darbo užmokestis

Atnaujinta: 2021 07 21

Informacija apie darbo užmokestį

Informacija apie Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos valstybės tarnautojų
vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga,
priedas už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir kt.)
eurais neatskaičius mokesčių

 

Pareigybės pavadinimas

2020 m

vidutinis

darbo užmokestis

(EUR)

2021 m

I ketvirčio

vidutinis

darbo užmokestis

(EUR)

2021 m

II ketvirčio

vidutinis

darbo užmokestis

(EUR)

Ministras

4925

 

4339

 

4339

Viceministras, ministerijos kancleris

4178

     3772

3772

Ministro patarėjas

 

 

2463

2854

2731

Departamento direktorius                                  

3320

 

3492

 

 

3525

 

Savarankiško skyriaus

vedėjas, grupės vadovas

 

Departamento skyriaus vedėjas

 

 

Patarėjas   

3256

 

 

2668

 

 

 

2435

3365

 

 

2786

 

 

 

2539

3476

 

 

2850

 

 

 

2541

Vyriausiasis specialistas

1920

 

1957

 

      2025

Vyresnysis specialistas

1679

 

1710

 

1765

 

Atašė

2545

2605

2610

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos darbuotojų,       
dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis
mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga, priemokos)
eurais neatskaičius mokesčių
 

Pareigybės pavadinimas

2020 m.

vidutinis darbo užmokestis

(EUR)

 

2021 m.

I ketvirčio

vidutinis darbo užmokestis

(EUR)

 

2021 m.

II ketvirčio

vidutinis darbo užmokestis

(EUR)

 

Vyriausiasis specialistas

1750

1876

1960

Vyresnysis specialistas

1567

1718

1796

 

 

 

 

 

Archyvas

 

Ministro reprezentacinis fondas

2021 metai:

  • I ketvirtį išleista 0,00 EUR
  • II ketvirtį išleista 72,50 EUR (darbiniai pietūs)

 

Archyvas