Administracinė informacija

Darbo užmokestis

Atnaujinta: 2019 12 17

Informacija apie darbo užmokestį

Informacija apie Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga, priedas už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir kt.) eurais neatskaičius mokesčių:

 

Pareigybės pavadinimas

2019 m. I ketvirčio vidutinis DU* (EUR) 2019 m. II ketvirčio vidutinis DU* (EUR) 2019 m. III ketvirčio vidutinis DU* (EUR)
Ministras
4735 4735 4735
Viceministras, ministerijos kancleris
4085 4183 4080
Ministro patarėjas
2573 2387 2389
Departamento direktorius, direktoriaus pavaduotojas
3287 3353 3283
Departamento patarėjas 2741 2953 2969
Departamento skyriaus vedėjas, vedėjo pavaduotojas
2309 2413 3130
Savarankiško skyriaus vedėjas, vedėjo pavaduotojas
3091 3133 2432
Grupės vadovas 2533 2533 2533
Patarėjas 2445 2336 2412
Vyriausiasis specialistas
1772 1816 1816
Vyresnysis specialistas
1479 1601 1639
Atašė
2132 2186 2307

Paaiškinimas: *darbo užmokestis

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga, priemokos) eurais neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas

2019 m. I ketvirčio vidutinis DU* (EUR) 2019 m. II ketvirčio vidutinis DU* (EUR) 2019 m. III ketvirčio vidutinis DU* (EUR)
Vyriausiasis specialistas
1450 1490 1485
Vyresnysis specialistas
1355 1389 1399

Paaiškinimas: *darbo užmokestis

Archyvas

Ministro reprezentacinis fondas

2019 metai:

  • I ketvirtį išleista 0 EUR (darbiniai pietūs)
  • II ketvirtį išleista 56,19 (darbiniai pietūs)
  • III ketvirtį išleista 0 EUR (darbiniai pietūs)

Archyvas