Administracinė informacija

Informacija apie gautus paskatinimus ir skirtas nuobaudas

Atnaujinta: 2020 06 11

Paskatinimai:
Per 2020 m. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje 1 darbuotojas apdovanotas padėkos raštu.