Administracinė informacija

Informacija apie gautus paskatinimus ir skirtas nuobaudas

Atnaujinta: 2021 01 22

Paskatinimai:
2020 m.  penki Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos darbuotojai apdovanoti padėkos raštais.