Administracinė informacija

Planavimo dokumentai

Atnaujinta: 2021 04 01

LRV struktūrinės reformos

Plėtros programos

Valstybinė švietimo 2013-2022 m. strategija

Susiję dokumentai

Bendrojo ugdymo mokyklos kaitos gairės

 

Ministerijos strateginis veiklos planas

  1. Ministerijos 2021–2023 m. strateginis veiklos planas (2021–04–01)

Archyvas

Vyriausybės programa

  1. Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano įgyvendinimo (atsakingi vykdytojai) (pakeitimai)
  2. Septynioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa
  3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano pakeitimas
  4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo planas

Archyvas

Metinis ministerijos darbo planas

Ministerijos lėšų planavimas ir naudojimas

  1. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos lėšų planavimo ir naudojimo taisyklės (ŠMSM 2019 m. sausio 28 d. įsakymas Nr. V-75, 2019-03-27 įsakymas Nr. V-334