Administracinė informacija

Planavimo dokumentai

Atnaujinta: 2018 01 11

Valstybinė švietimo 2013-2022 m. strategija

Susiję dokumentai

Bendrojo ugdymo mokyklos kaitos gairės

 

Ministerijos strateginis veiklos planas

  1. Ministerijos 2017–2019 m. strateginis veiklos planas (2017–05–03)
  2. Ministerijos 2018–2020 m. strateginio veiklos plano projektas (2018–01–11)

Archyvas

Vyriausybės programa

  1. Švietimo ir mokslo ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano įgyvendinimo (atsakingi vykdytojai)
  2. Septynioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa
  3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo planas

Archyvas

Metinis ministerijos darbo planas

Ministerijos lėšų planavimas ir naudojimas

  1. Švietimo ir mokslo ministerijos lėšų planavimo ir naudojimo taisyklės (LR švietimo ir mokslo ministro 2012-02-24 įsakymo Nr. V-332 redakcija)