Kontaktai

Ministerijos vadovybė Kab. nr.
Dr. Algirdas Monkevičius Švietimo, mokslo ir sporto ministras
+370 5 2191225
225
Prof. Valdemaras Razumas viceministras
+370 5 2191226
226
Kornelija Tiesnesytė viceministrė
+370 5 2191154
354
Tomas Daukantas ministerijos kancleris
+370 5 2191227
227
Ministro patarėjai ir padėjėjai Kab. nr.
dr. Barbara Stankevič ministro patarėja
+370 5 2191253
483
Kęstutis Butvydas ministro patarėjas
+370 5 2191183
483
Andrius Zalitis ministro patarėjas
+370 5 2191217
483
Prof. dr. Jolanta Urbanovič visuomeninė konsultantė
Prof. dr. Gintaras Valinčius visuomeninis konsultantas
(8 5) 223 4435
Gyventojų priėmimas Kab. nr.
Genovaitė Bingelienė vyresnioji specialistė
(8 5) 219 11 90
A. Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius
109
Atašė Kab. nr.
Rasa Pečiukonienė švietimo ir mokslo atašė
+32 (0)24019819
Lietuvos nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje, Rue Belliard 41-43, B-1040
Dr. Aistė Vilkanauskytė atašė
Komunikacijos skyrius Kab. nr.
Nomeda Barauskienė vedėja
+370 5 2191235
235
Aušra Veličkaitė vyriausioji specialistė
+370 5 2191173
229
Alma Vijeikytė vyriausioji specialistė
+370 5 2191197
229
Martyna Zelevaitė vyriausioji specialistė
+370 5 2191229
229
Vidaus audito skyrius, (Pilies g. 16, Vilnius) Kab. nr.
Ričardas Lapinskas vedėjas
+370615 35177
Vaidilutė Streikutė-Lukošienė patarėja
+370680 50370
Ona Lukauskienė vyriausioji specialistė
+370680 54710
Živilė Maškovienė vyriausioji specialistė
+370680 27126
Aurelija Šerpetauskaitė vyriausioji specialistė
+370680 52982
Strateginių programų skyrius Kab. nr.
Ričardas Ališauskas vedėjas
+370 5 2191122
122
Dr. Rita Dukynaitė patarėja
+370 5 2191123
123
Ugnė Cibulskaitė vyriausioji specialistė
+370 5 2191143
123
Giedrė Vėsulaitė vyriausioji specialistė
+370 5 2191143
123
Jūratė Vosylytė-Abromaitienė vyriausioji specialistė
+370 5 2191121
121
Sporto grupė Kab. nr.
Dr. Rolandas Zuoza vadovas
+370 5 2191234
234
Vidas Stankevičius patarėjas
2191166
366
Ilona Šimkūnaitė patarėja
+370 5 2191186
486
Gintarė Papartė patarėja
2191240
349
Dalia Galnaitytė vyriausioji specialistė
2191140
351
Sporto rėmimo fondo konsultantai Kab. nr.
Edgaras Žilinskas vyriausiasis specialistas
Robertas Palionis vyriausiasis specialistas
Rasa Kupčiūnaitė vyriausioji specialistė
Lina Ramanauskė vyriausioji specialistė
Bendrojo ugdymo departamentas Kab. nr.
.
Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrius Kab. nr.
Laimutė Jankauskienė vedėja
+370 5 2191257
487
Ilona Grigaravičienė vyriausioji specialistė
+370 5 2191177
487
Liucija Jasiukevičienė vyriausioji specialistė
+370 5 2191187
487
Sandra Valavičiūtė vyriausioji specialistė
+370 5 2191187
487
Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyrius Kab. nr.
Dr. Loreta Žadeikaitė vedėja
+370 5 2191148
348
Audronė Šuminienė patarėja
+370 5 2191249
349
Elona Bagdanavičienė vyriausioji specialistė
+370 5 2191151
351
Loreta Graželienė vyriausioji specialistė
+370 5 2191250
350
Rimantas Jokimaitis vyriausiasis specialistas
+370 5 2191147
347
Irena Raudienė vyriausioji specialistė
+370 5 2191246
346
Laima Rutkauskienė vyresnioji specialistė
+370 5 2191149
349
Vilija Sipaitė vyriausioji specialistė
+370 5 2191146
346
Dalia Švelnienė vyriausioji specialistė
+370 5 2191150
350
Švietimo pagalbos skyrius Kab. nr.
Gražina Šeibokienė vedėja
+370 5 2191245
345
Ligita Čeledinienė vyriausioji specialistė
+370 5 2191256
486
Daiva Vaišnorienė vyriausioji specialistė
+370 5 2191146
346
Asta Dilytė vyresnioji specialistė
+37052191186
486
Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamentas Kab. nr.
Aidas Aldakauskas direktorius
+370 5 2191116
116
Rūta Brazauskienė projekto vadovė
Laura Bačinskienė projekto veiklų koordinatorė
Marius Iziumcevas projekto veiklų koordinatorius
Regioninių mokyklų skyrius (Šv. Jono g. 5, Vilnius) Kab. nr.
Jonas Vasiliauskas vedėjas
+370698 18403
1
Dr. Mečislavas Griškevičius patarėjas
+37061516465
8
Jolita Kutkaitytė-Pauliukienė vyriausioji specialistė
+370619 50759
8
Mokyklų veiklos skyrius (Šv. Jono g. 5, Vilnius) Kab. nr.
Alvydas Puodžiukas vedėjas
+370686 01964
2
Viktorija Znojevaitė vyriausioji specialistė
+370618 77991
5
Petras Navickas vyriausiasis specialistas
+370 686 01850
5
Daiva Paškevičienė vyriausioji specialistė
+370613 67181
4
Stanislava Strolaitė patarėja
+370619 54425
5
Arvydas Vaitiekėnas vyriausiasis specialistas
+370619 30236
4
Regioninės politikos analizės skyrius Kab. nr.
Ovidijus Damskis vyriausiasis specialistas
+370609 97184
Vilniaus g. 263, Šiauliai
114
Kastytis Augaitis vyriausiasis specialistas
+370 674 55878
Vytauto g. 12, Klaipėda
3
Virginija Kazakauskienė vyriausioji specialistė
+370 609 97180
Vytauto g. 12, Klaipėda
3
Kazimieras Bukota vyriausiasis specialistas
+370613 68670
Vytauto g. 28, Marijampolė
214
Alma Jakelienė vyriausioji specialistė
+370617 20989
Šv. Jono g. 5, Vilnius
9
Ramutė Kulikauskienė vyriausioji specialistė
+370609 97183
Vasario 16-osios g. 6, Tauragė
216
Meilė Labeikytė vyriausioji specialistė
+370609 98126
Stetiškių g. 1P, Panevėžys
4
Danutė Šapalienė vyriausioji specialistė
+370617 34312
Šv. Jono g. 5, Vilnius
9
Alma Valevičiūtė vyriausioji specialistė
+370609 97176
Vilniaus g. 42, Kaunas
215
Jonas Vaščėga vyriausiasis specialistas
+370609 97178
Vytauto g. 28, Marijampolė
214
Jūratė Venckienė vyriausioji specialistė
+370609 97361
Sakalausko g. 10, Alytus
317
Jurga Zacharkienė vyriausioji specialistė
+370612 68765
Vilniaus g. 263, Šiauliai
Ramutė Zungailienė vyriausioji specialistė
+370609 97175
Šv. Jono g. 5, Vilnius
9
Gintaras Bakanas vyresnysis specialistas
+370609 97174
Utenio a. 8, Utena
212
Aušra Jankauskienė vyresnioji specialistė
+370619 55449
Vilniaus g. 263, Šiauliai
113
Gintautas Meilūnas vyresnysis specialistas
+370680 42744
Stetiškių g. 1P, Panevėžys
4
Alfonsas Meškys vyriausiasis specialistas
+370614 05594
Šv. Jono g. 5, Vilnius
9
Regina Pocienė vyresnioji specialistė
+370673 44295
Respublikos g. 32, Telšiai
301
Elena Stanienė vyresnioji specialistė
+370615 75801
Stetiškių g. 1P, Panevėžys
4
Danutė Tarasevičienė vyresnioji specialistė
+370619 62503
Sakalausko g. 10, Alytus
318
Danutė Višinskytė vyresnioji specialistė
+370694 50620
Vilniaus g. 42, Kaunas
217
Studijų, mokslo ir technologijų departamentas Kab. nr.
Dr. Albertas Žalys direktorius
+370 5 2191176
476
Daina Lukošiūnienė patarėja
+370 5 2191180
480
Studijų skyrius Kab. nr.
Giedrė Pačėsienė vedėja
+370 5 2191127
357
Indrė Mitkevičiūtė vyriausioji specialistė
+370 5 2191165
365
Audronė Opulskytė vyriausioji specialistė
+370 5 2191125
365
Dr. Salvinija Petrulytė vyriausioji specialistė
+370 5 2191128
478
Eglė Remeisienė vyriausioji specialistė
+370 5 219 1216
366
Agnė Tautkutė-Šturo patarėja
+370 5 2191218
478
Daiva Vipartienė patarėja
+370 5 2191157
357
Diana Kristina Paškonytė vyresnioji specialistė
+370 5 2191125
365
Mokslo skyrius Kab. nr.
Dr. Vilma Popovienė vedėja
+370 5 2191169
269
Dr. Stanislovas Žurauskas patarėjas
+370 5 2191199
268
Aušra Gribauskienė vyriausioji specialistė
+370 5 2191171
271
Ginvilė Jekentienė vyriausioji specialistė
+370 5 2191170
270
Marina Pociūtė vyriausioji specialistė
+370 5 2191210
270
Tomaš Šimulevič vyriausiasis specialistas
+370 5 2191170
270
Jūratė Vlaščenkienė vyriausioji specialistė
+370 5 2191171
271
Technologijų ir inovacijų skyrius Kab. nr.
Dr. Zita Duchovskienė vedėja
+370 5 2191220
480
Dainė Denisovienė vyriausioji specialistė
+370 5 2191179
479
Jolanta Spurgienė vyriausioji specialistė
+370 5 2191209
479
Jurgis Vasiliauskas vyriausiasis specialistas
+370 5 2191247
477
Jūratė Vizbarkienė vyriausioji specialistė
+370 5 2191247
477
Mokymosi visą gyvenimą departamentas Kab. nr.
.
Profesinio mokymo skyrius Kab. nr.
Antanas Drungilas vyriausiasis specialistas
+370 5 219 12 36
236
Neringa Kranauskienė vyriausioji specialistė
+370 5 2191207
237
Danutė Sinkevičienė vyriausioji specialistė
+370 5 2191237
237
Jolanta Zabietienė vyriausioji specialistė
+370 5 2191136
236
Romualda Kavaliauskienė vyresnioji specialistė
+370 5 2191206
236
Rūta Žukauskaitė vyresnioji specialistė
+370 5 2191137
237
Neformalaus švietimo skyrius Kab. nr.
Tomas Pūtys vedėjas
+370 5 2191163
363
Aušra Birietienė vyriausioji specialistė
+370 5 2191167
367
Emilija Bugailiškienė vyriausioji specialistė
+370 5 2191167
367
Algimantas Šimaitis vyriausiasis specialistas
+370 5 2191203
367
Pedagogų veiklos skyrius Kab. nr.
Vilma Bačkiūtė vedėja
+370 5 2191134
482
Teresa Aidukienė vyriausioji specialistė
+370 5 2191188
488
Darius Gudinas vyriausiasis specialistas
+370 5 2191135
488
Egidija Nausėdienė vyriausioji specialistė
+370 5 2191134
482
Audronė Razmantienė vyriausioji specialistė
+370 5 2191188
488
Stanislava Sabaliauskienė vyriausioji specialistė
+370 5 2191142
482
Ekonomikos departamentas Kab. nr.
Eglė Radėnienė direktorė
+370 5 2191164
364
Švietimo ekonomikos skyrius Kab. nr.
Kristina Markelienė vedėja
+370 5 2191162
362
Danutė Bužinskienė vyriausioji specialistė
+370 5 2191191
360
Vitalija Naudžiuvienė vyriausioji specialistė
+370 5 2191161
361
Jolita Mackevičienė vyriausioji specialistė
+370 5 2191160
360
Jolanta Tankevičienė vyriausioji specialistė
+370 5 2191126
361
Mokslo ir studijų ekonomikos skyrius Kab. nr.
Vaida Balkuvienė vedėja
+370 5 2191158
358
Kęstutis Gansiniauskas vyriausiasis specialistas
+370 5 2191248
358
Viktorija Pachalkienė vyriausioji specialistė
+370 5 2191258
358
Dovilė Puplinskaitė vyriausioji specialistė
+370 5 2191248
358
Investicijų skyrius Kab. nr.
Laima Kvaraciejienė vedėja
+370 5 2191159
359
Edmundas Jonuška vyriausiasis specialistas
+370 5 2191252
359
Gintara Viskantė vyresnioji specialistė
+370 5 2191259
359
Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyrius Kab. nr.
Margarita Jakštonienė vedėja
+370 5 2191239
239
Gintaras Vaskela patarėjas
+370 5 2191241
358
Rūta Jablonskienė vyriausioji specialistė
+370 5 2191241
358
Vilma Kazlauskaitė vyriausioji specialistė
+370 5 2191223
479
Rita Krickaitė vyriausioji specialistė
+370 5 2191223
360
Danutė Kirsnienė vyriausioji specialistė
+370 5 2191243
478
Elona Varanauskienė vyriausioji specialistė
+370 5 2191259
359
Tarptautinio bendradarbiavimo ir Europos integracijos departamentas Kab. nr.
Jurgita Strumskienė direktorė
+370 5 2191232
232
Europos Sąjungos ir tarptautinių organizacijų skyrius Kab. nr.
Vilija Gelažauskaitė vedėja
+370 5 2191251
231
Simona Dzikauskaitė vyriausioji specialistė
+370 5 2191230
230
Aušvydas Kazlauskas vyriausiasis specialistas
+370 5 2191213
233
Milda Špėlytė-Letulienė vyriausioji specialistė
+370 5 2191130
230
Asta Mikailionienė vyresnioji specialistė
+370 5 2191231
231
Dvišalio bendradarbiavimo skyrius Kab. nr.
Julius Jakučinskas vedėjas
+370 5 2191230
230
Rūta Jacinavičienė vyriausioji specialistė
+370 5 2191200
230
Aurelija Širkaitė vyriausioji specialistė
+370 5 2191233
233
Europos Sąjungos paramos koordinavimo departamentas (Basanavičiaus g. 30, Vilnius) Kab. nr.
Raimondas Paškevičius direktorius
+370 5 2193550
Basanavičiaus g. 30
10
ES paramos valdymo skyrius Kab. nr.
Algminas Pakalniškis vedėjas
+370 5 219 35 67
Basanavičiaus g. 30
7
Jūratė Abdulskytė vyriausioji specialistė
+370 5 2193562
Basanavičiaus g. 30
2
Giedrė Gervienė vyriausioji specialistė
+370 5 2193572
Basanavičiaus g. 30
2
Nerija Lučinskaitė vyriausioji specialistė
+370 5 2193556
Basanavičiaus g. 30
6
Vytautas Čepas vyriausiasis specialistas
+370 5 2193571
Basanavičiaus g. 30
11
Agnė Gaidamavičienė vyriausioji specialistė
+370 5 2193561
Basanavičiaus g. 30
11
Marius Jakubauskas vyriausiasis specialistas
+370 5 2193574
Basanavičiaus g. 30
11
Lina Janavičienė vyriausioji specialistė
+370 5 2193565
Basanavičiaus g. 30
9
Jolanta Sabaitė-Želvienė vyriausioji specialistė
+370 5 2193575
Basanavičiaus g. 30
11
Rimantė Rotkevičienė vyresnioji specialistė
+370 5 2193555
Basanavičiaus g. 30
2
Rita Ulkienė vyresnioji specialistė
+370 5 2193552
Basanavičiaus g. 30
2
ES paramos įgyvendinimo skyrius Kab. nr.
Justė Zokaitienė vedėja
+370 5 2193557
Basanavičiaus g. 30
7
Kristina Bukauskienė vyriausioji specialistė
+370 5 2193559
9
Inga Dundulienė vyriausioji specialistė
+370 5 2193558
Basanavičiaus g. 30
8
Egidija Kasperiūnienė vyriausioji specialistė
+370 5 2193568
Basanavičiaus g. 30
8
Gintarė Starkevičiūtė vyriausioji specialistė
+370 5 2193564
Basanavičiaus g. 30
8
Asta Žurauskaitė vyriausioji specialistė
+370 5 2193566
Basanavičiaus g. 30
6
Vigilija Gudauskytė vyresnioji specialistė
+370 5 2193579
Basanavičiaus g. 30
9
Jurgita Čiutaitė vyriausioji specialistė
+370 5 2193578
Basanavičiaus g. 30
8
Užsienio lietuvių skyrius Kab. nr.
Virginija Rinkevičienė vedėja
+370 5 2191185
485
Elvyra Buzienė vyriausioji specialistė
+370 5 2191254
484
Rūta Stanaitienė vyriausioji specialistė
+370 5 2191254
484
Daiva Žemgulienė vyriausioji specialistė
+370 5 2191184
484
Rūta Ramanauskienė vyresnioji specialistė
+370 5 2191124
484
Teisės skyrius Kab. nr.
Rūta Palevičienė vedėja
+370 5 2191104
104
Enrika Skodminienė vyriausioji specialistė
+370 5 2191201
101
Justina Budnikaitė vyriausioji specialistė
+370 5 2191103
103
Olga Pacevičienė patarėja
+370 5 2191102
102
Jurgita Šerpatauskienė patarėja
+370 5 2191202
101
Dainius Dzimanavičius vyriausiasis specialistas
+370 5 2191182
102
Tomas Gedminas vyriausiasis specialistas
+370 5 2191103
103
Giedrė Klusevičienė vyresnioji specialistė
+370 5 2191101
101
Buhalterinės apskaitos skyrius Kab. nr.
Kristina Želudevičienė vedėja
+370 5 2191110
112
Liudmila Taškina patarėja
+370 5 2191111
111
Natalija Kraujalienė vyriausioji specialistė
+370 5 2191192
119
Daiva Lazauskaitė vyriausioji specialistė
+370 5 2191109
109a
109a
Vilma Mureikienė vyriausioji specialistė
+370 5 2191131
111
Lolita Prielaidienė vyriausioji specialistė
+370 5 2191219
109a
109a
Liudvika Ratiukienė vyriausioji specialistė
+370 5 2191119
119
Ilona Žarnovskienė vyriausioji specialistė
+370 5 2191112
110
Jevgenija Ždanova vyriausioji specialistė
+370 5 2191119
119
Lina Bandzevičiūtė vyresnioji specialistė
+370 5 2191132
110
Rita Barauskaitė vyresnioji specialistė
+370 5 2191132
110
Jurgita Čiutienė vyriausioji specialistė
+370 5 2191109
109a
109a
Personalo skyrius Kab. nr.
Onutė Kacevičienė vedėja
+370 5 2191106
106
Vida Janavičienė vyriausioji specialistė
+370 5 2191198
108
Rita Jucienė vyriausioji specialistė
+370 5 2191108
108
Daina Kiršanskienė vyriausioji specialistė
+370 5 2191107
107
Lingailė Bagužienė vyresnioji specialistė
+370 5 2191107
107
Informacinių sistemų ir dokumentų valdymo skyrius Kab. nr.
Vanda Kerpauskaitė vedėja
+370 5 2191113
113
Lina Šliogerienė vyriausioji redaktorė
+370 5 2191222
120
Aušra Ustinavičiūtė vyriausioji redaktorė
+370 5 2191120
120
Evelina Daubarytė vyriausioji specialistė
+370 5 2191226
Priimamasis
Inga Masiukienė vyriausioji specialistė
+370 5 2191152
353
Antanas Matakanskas vyriausiasis specialistas
+370 5 2191113
113
Edmundas Rupšlaukis vyriausiasis specialistas
+370 5 2191172
347
Julija Būtėnaitė vyriausioji specialistė
+370 5 2191225
Priimamasis
Elena Suslavičienė vyriausioji specialistė
+370 5 2191196
118
Gražvydas Vaitiekūnas vyriausiasis specialistas
+370 5 2191113
113
Jolanta Markevičienė vyriausioji specialistė
+370 5 2191117
117
Genovaitė Bingelienė vyresnioji specialistė
(8 5) 219 11 90
A. Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius
109
Egidijus Čilčius vyresnysis specialistas
+370 5 2191113
113
Rasa Ivanauskienė vyresnioji specialistė
+370 5 2191117
117
Kristina Makauskienė vyresnioji specialistė
+370 5 2191117
117
Rima Skeirienė vyresnioji specialistė
+370 5 2191118
118
Bendrųjų reikalų skyrius Kab. nr.
Alvydas Skuodis vedėjas
+370 5 2191174
174
Darius Cibulskis vyriausiasis specialistas
+370 5 2191193
174
Gintas Nugaras vyriausiasis specialistas
+370 5 2191100
175
Ingrida Radzevičienė vyriausioji specialistė
+370 5 2191175
175