Darbo užmokestis

Darbo užmokesčio archyvas

Informacija apie Švietimo ir mokslo ministerijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga, priedas už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir kt.) eurais neatskaičius mokesčių:

Pareigybės pavadinimas

2019 m. IV ketvirčio vidutinis DU* (EUR)

2019 m. vidutinis DU* (EUR)

Ministras

4859

4766

Viceministras, ministerijos kancleris

4092

4099

Ministro patarėjas

2389

2435

Departamento direktorius

3150

3283

Savarankiško skyriaus vedėjas, grupės vadovas

3097

3074

Departamento skyriaus vedėjas

2465

2405

Patarėjas

2402

2389

Vyriausiasis specialistas

1834

1809

Vyresnysis specialistas

1612

1583

Atašė

2323

2237

 

Pareigybės pavadinimas

2019 m. I ketvirčio vidutinis DU* (EUR) 2019 m. II ketvirčio vidutinis DU* (EUR) 2019 m. III ketvirčio vidutinis DU* (EUR)
Ministras 4735 4735 4735
Viceministras, ministerijos kancleris 4085 4183 4080
Ministro patarėjas 2573 2387 2389
Departamento direktorius, direktoriaus pavaduotojas 3287 3353 3283
Departamento patarėjas 2741 2953 2969
Departamento skyriaus vedėjas, vedėjo pavaduotojas 2309 2413 3130
Savarankiško skyriaus vedėjas, vedėjo pavaduotojas 3091 3133 2432
Grupės vadovas 2533 2533 2533
Patarėjas 2445 2336 2412
Vyriausiasis specialistas 1772 1816 1816
Vyresnysis specialistas 1479 1601 1639
Atašė 2132 2186 2307

Paaiškinimas: *darbo užmokestis

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga, priemokos) eurais neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas

2019 m. I ketvirčio vidutinis DU* (EUR) 2019 m. II ketvirčio vidutinis DU* (EUR) 2019 m. III ketvirčio vidutinis DU* (EUR) 2019 m. IV ketvirčio vidutinis DU* (EUR) 2019 m. vidutinis DU* (EUR)
Vyriausiasis specialistas 1450 1490 1485 1511 1484
Vyresnysis specialistas 1355 1389 1399 1383 1382

Paaiškinimas: *darbo užmokestis


 

Švietimo ir mokslo ministerijos valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga, priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir kvalifikacinę klasę) eurais neatskaičius mokesčių:

  2018 m. vidutinis darbo užmokestis  

Pareigybės pavadinimas

2018 m. I ketvirčio vidutinis DU* (EUR) 2018 m. II ketvirčio vidutinis DU* (EUR) 2018 m. III ketvirčio vidutinis DU* (EUR) 2018 m. IV ketvirčio vidutinis DU* (EUR)
Ministras 3343 3343 3343 3343
Viceministras, ministerijos kancleris 2579 2579 2592 2598
Ministro patarėjas 2186 2186 2186 2186
Departamento direktorius, direktoriaus pavaduotojas 2098 2135 2141 2144
Departamento skyriaus vedėjas, vedėjo pavaduotojas 1533 1528 1598 1610
Savarankiško skyriaus vedėjas, vedėjo pavaduotojas 2057 2076 2116 2120
Skyriaus patarėjas   1778 1181 1648
Vyriausiasis specialistas 1159 1164 1172 1178
Vyresnysis specialistas 971 940 974 990
Atašė 1307 1385 1321 1400

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga, priemokos) eurais neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas

2018 m. vidutinis darbo užmokestis

l ket.
(EUR)

ll ket.
(EUR)
lll ket.
(EUR)
lV ket.
(EUR)
Vyriausiasis specialistas - - - 1042
Vyresnysis specialistas - - - 982

Švietimo ir mokslo ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga, priedai bei priemokos) eurais neatskaičius mokesčių:

Pareigybės pavadinimas

2017 m. vidutinis darbo užmokestis

l ket.
(EUR)

ll ket.
(EUR)
lll ket.
(EUR)
lV ket.
(EUR)
Ministras 3292 3292 3292 3292
Viceministras, ministerijos kancleris 2071 2300 2328 2328
Ministro patarėjas 1471 1788 1818 1818
Departamento direktorius, direktoriaus pavaduotojas 1978 1955 1991 2064
Departamento skyriaus vedėjas, vedėjo pavaduotojas 1595 1571 1499 1478
Savarankiško skyriaus vedėjas, vedėjo pavaduotojas 1951 2020 2020 2024
Vyriausiasis specialistas 1115 1136 1140 1138
Vyresnysis specialistas 888 909 913 933
Atašė 1289 1289 1289 1289

Švietimo ir mokslo ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga, priedai bei priemokos) eurais neatskaičius mokesčių:

Pareigybės pavadinimas

2017 m. vidutinis darbo užmokestis

l ket.
(EUR)

ll ket.
(EUR)
lll ket.
(EUR)
lV ket.
(EUR)
Vyriausiasis specialistas 920 942 940 945
Vyresnysis specialistas 937 939 935 936
Specialistas 740 709 -
 
-

Švietimo ir mokslo ministerijos valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga, priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir kvalifikacinę klasę) eurais neatskaičius mokesčių:

Pareigybės pavadinimas

2016 m. vidutinis darbo užmokestis 2016 m. vidutinis darbo užmokestis (EUR)

l ket.
(EUR)

ll ket.
(EUR)

lll ket.
(EUR)

 

lll ket.
(EUR)
Ministras
3758
3758 3758 3729 3751
Viceministras, ministerijos kancleris
2438
2542 2497 2308 2446
Ministro patarėjas
1834
1834 1881 1735 1821
Departamento direktorius, direktoriaus pavaduotojas
1922
1987 2057 2025 1998
Departamento skyriaus vedėjas, vedėjo pavaduotojas
1435
1403 1401 1421 1415
Savarankiško skyriaus vedėjas, vedėjo pavaduotojas
1960
1918 1939 1933 1937
Vyriausiasis specialistas
1077
1093 1097 1092 1090
Vyresnysis specialistas
916
914 909 894 908
Atašė
1275
1275 1288 1288 1281

Švietimo ir mokslo ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga, priedai bei priemokos) eurais neatskaičius mokesčių:

Pareigybės pavadinimas

2016 m. vidutinis darbo užmokestis 2016 m. vidutinis darbo užmokestis (EUR)

l ketv.(EUR)

ll ketv. (EUR)

llI ketv. (EUR)

lV ketv. (EUR)

Vyriausiasis specialistas
909
911 926 926 918
Vyresnysis specialistas
898
898 928 950 918
Specialistas
756
735 740
 
749 745

Švietimo ir mokslo ministerijos valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga, priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir kvalifikacinę klasę) eurais neatskaičius mokesčių:

Pareigybės pavadinimas

2015 m. vidutinis darbo užmokestis

2015 m.
vidutinis darbo užmokestis
(EUR)

I
ketv.
(EUR)

II
ketv.
(EUR)

III
ketv.
(EUR)

IV
ketv.
(EUR)

Ministras
3479
3448 3758 3758 3758
Viceministras, ministerijos kancleris
2565
2283 2445 2477 2443
Ministro patarėjas
1830
1511 1786 1951 1770
Departamento direktorius, direktoriaus pavaduotojas
2332
1985 1911 2039 2066
Departamento skyriaus vedėjas, vedėjo pavaduotojas
1505
1486 1421 1494 1477
Savarankiško skyriaus vedėjas, vedėjo pavaduotojas
1880
1997 1986 2080 1985
Vyriausiasis specialistas
1096
1102 1079 1129 1102
Vyresnysis specialistas
915
926 905 971 929
Atašė
1239
1263 1234 1337 1268

Švietimo ir mokslo ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga, priedai bei priemokos) eurais neatskaičius mokesčių:

Pareigybės pavadinimas

2015 m. vidutinis darbo užmokestis

2015 m. vidutinis darbo užmokestis (EUR)

I ketv.
(EUR)

II ketv.
(EUR)

III ketv.
(EUR)

IV ketv.
(EUR)

Vyriausiasis specialistas
911
904 916 958 922
Vyresnysis specialistas
870
900 858 937 891
Specialistas
722
813 787 849 793

Švietimo ir mokslo ministerijos valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga, priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir kvalifikacinę klasę) litais neatskaičius mokesčių:

Pareigybės pavadinimas

2014 m. vidutinis darbo užmokestis

2014 m.
vidutinis darbo užmokestis (Lt)

I ketv.

Il ketv.

Ill ketv.

IV ketv.

Ministras
11995
11995 11995 11995 11995
Viceministras, ministerijos kancleris
8872
8927 8775 8821 8849
Ministro patarėjas
6009
5689 5179 5791 5667
Departamento direktorius, direktoriaus pavaduotojas
6463
6489 6746 7313 6753
Departamento skyriaus vedėjas, vedėjo pavaduotojas
5231
5349 5300 5573 5363
Savarankiško skyriaus vedėjas, vedėjo pavaduotojas
6191
6489 6395 6734 6452
Vyriausiasis specialistas
3524
3575 3660 3789 3637
Vyresnysis specialistas
3002
3059 3063 3158 3070
Atašė
4263
4139 3733 4260 4099

Švietimo ir mokslo ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga, priedai bei priemokos) litais neatskaičius mokesčių:

Pareigybės pavadinimas

2014 m. vidutinis darbo užmokestis

2014 m.  vidutinis darbo užmokestis (Lt)

 I ketv.

Il ketv.

Ill ketv.

IV ketv.

Vyriausiasis specialistas
2921
2959 2959 3187 3006
Vyresnysis specialistas
2808
2816 2756 2902 2820
Specialistas
2594
2663 2670 2906 2708

Švietimo ir mokslo ministerijos valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga, priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir kvalifikacinę klasę) litais neatskaičius mokesčių:

Pareigybės pavadinimas

2013 m. vidutinis darbo užmokestis

I ketv.

II ketv.

III ketv.

IV ketv.

Ministras

9503

9503

9503

9503

Viceministras, ministerijos kancleris

6690

6994

7022

8845

Ministro patarėjas

4562

5040

5183

6009

Departamento direktorius, direktoriaus pavaduotojas

5175

5283

5699

7264

Departamento skyriaus vedėjas, vedėjo pavaduotojas

4510

4746

4513

5302

 Savarankiško skyriaus vedėjas, vedėjo pavaduotojas

 5003

5506

5146

6206

Vyriausiasis specialistas

3282

3335

3306

3537

Vyresnysis specialistas

 2803

2868

2914

3090

Atašė

 3688

3884

3884

4381

Švietimo ir mokslo ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga, priedai bei priemokos) litais neatskaičius mokesčių:

Pareigybės pavadinimas

2013 m. vidutinis darbo užmokestis

I
ketv.

II
ketv.

III
ketv.

IV
ketv.

Vyriausiasis specialistas 2757 2779 2846 2990
Vyresnysis specialistas 2621 2626 2583 2642
Specialistas 2416 2457 2474 2725

Švietimo ir mokslo ministerijos valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga, priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir kvalifikacinę klasę) litais neatskaičius mokesčių:

Pareigybės pavadinimas

2012 m. vidutinis darbo užmokestis

Ministras 10086,00
Viceministras, ministerijos kancleris 6397,00
Ministro patarėjas 5283,00
Departamento direktorius, direktoriaus pavaduotojas 5402,00
Departamento skyriaus vedėjas, vedėjo pavaduotojas 4898,00
Savarankiško skyriaus vedėjas, vedėjo pavaduotojas 5188,00
Vyriausiasis specialistas 3248,00
Vyresnysis specialistas 2824,00
Atašė 3508,00

Švietimo ir mokslo ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga, priedai bei priemokos) litais neatskaičius mokesčių:

Pareigybės pavadinimas

2012 m. darbo užmokestis

Vyriausiasis specialistas 2790,00
Vyresnysis specialistas 2565,00
Specialistas 2430,00

 

Pareigybės pavadinimas

2012 m. vidutinis darbo užmokestis

I ketv.

II ketv.

III ketv. IV ketv.
Ministras 10012 10012 10182 10140
Viceministras, ministerijos kancleris 6350 6430 6430 6378
Ministro patarėjas 5195 5367 5376 5194
Departamento direktorius, direktoriaus pavaduotojas 5331 5256 5261 5759
Departamento skyriaus vedėjas, vedėjo pavaduotojas 4716 5041 4759 5079
Savarankiško skyriaus vedėjas, vedėjo pavaduotojas 5026 5293 5030 5403
Vyriausiasis specialistas 3191 3239 3225 3338
Vyresnysis specialistas 2780 2860 2813 2842
Atašė 3359 3409 3578 3688

Švietimo ir mokslo ministerijos valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga, priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir kvalifikacinę klasę) litais neatskaičius mokesčių:

Pareigybės pavadinimas

2011 m. vidutinis darbo užmokestis

2011 m. vidutinis darbo užmokestis
I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv.
Ministras 10012  10012  10012 10012  10012
Viceministras, ministerijos kancleris  5832  6014  6014 6014  5993
Ministro patarėjas  5206  4937  4952 4960  5034
Departamento direktorius, direktoriaus pavaduotojas  4904  5374 5374 5374 5290
Departamento skyriaus vedėjas, vedėjo pavaduotojas  4569  4641  4643 4659  4686
 Savarankiško skyriaus vedėjas, vedėjo pavaduotojas  4917  5008  4981 4983  5026
Vyriausiasis specialistas  3150  3190  3183 3184  3190
Vyresnysis specialistas  2710  2737  2721 2685  2733
Atašė  3607  3719  3599 3357  3570

Švietimo ir mokslo ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga, priedai bei priemokos) litais neatskaičius mokesčių:

 

2012 m. vidutinis darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas

I ketv. 
2011 m. sausio 1d.

II ketv. III ketv. IV ketv.
Vyriausiasis specialistas 2790 2787 2777 2806
Vyresnysis specialistas 2555 2560 2584 2561
Specialistas 2415 2415 2415 2476

Švietimo ir mokslo ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga, priedai bei priemokos) litais neatskaičius mokesčių:

Pareigybės pavadinimas

2011 m. vidutinis darbo užmokestis

2011 m.
vidutinis darbo
užmokestis
I
ketv.

II
ketv.

III
ketv.

IV
ketv.
Vyriausiasis specialistas 2804 2738 2752 2745 2796
Vyresnysis specialistas 2540 2423 2356 2359 2431
Specialistas 2415 2415 2415 2415 2415