ES fondų investicijos: kvietimai

Paskelbti kvietimai

Priemonė Veiklos Galimi pareiškėjai Paraiškų priėmimas Kvietimo nuoroda
MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas (NR. 01.2.2-MITA-K-702) MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas Mokslo ir studijų institucijos.

Privatieji juridiniai asmenys, kurių akcininkai yra mokslo ir studijų institucijos, arba kurie yra pasirašę teisių į mokslo ir studijų institucijoje sukurtų intelektinės veiklos rezultatų nuosavybės, naudojimo ir / arba perdavimo, ir iš to gautinos naudos sąlygų sutartis.

II kvietimas Nuo 2019-02-26
Iki
2019-04-14 (II konkurso etapui iki 2019-06-27)

 

Nuoroda
MTEP rezultatų komercinimas (parama mokslininkų ir kitų tyrėjų bei studentų, dirbančių / studijuojančių mokslo ir studijų institucijose, idėjų komercinimui, parama besikuriančioms atžalinėms įmonėms). Mokslo ir studijų institucijos. Privatieji juridiniai asmenys, kurių akcininkai yra mokslo ir studijų institucijos, arba kurie yra pasirašę teisių į mokslo ir studijų institucijoje sukurtų intelektinės veiklos rezultatų nuosavybės, naudojimo ir / arba perdavimo, ir iš to gautinos naudos sąlygų sutartis.

Nuo 2019-12-20

Iki 2020-02-20

Nuoroda
Kompetencijos centrų ir inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas (NR. 01.2.2-CPVA-K-703 ) Kompetencijos centrų veiklos skatinimas
Mokslo ir studijų institucijos, universitetų ligoninės
 
III kvietimas Nuo 2019-05-31
Iki 2019-10-14
Nuoroda
Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą (NR. 09.3.3-LMT-K-712) Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus Lietuvos aukštosios mokyklos

Nuo 2019-11-07

iki 2019-12-15

Nuoroda

Nuo 2019-10-04

Iki 2019-12-02

Nuoroda
Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje (NR.01.2.2-LMT-K-718 Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai, skirti kurti ūkio sektoriams aktualias MTEP veiklų tematikas atitinkančius rezultatus, kurie vėliau galėtų būti komercinami. Į atvirą informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemą įtraukti universitetai ir mokslinių tyrimų institutai, universitetų ligoninės.

Nuo 2019-11-20 

Iki    2020-01-23

Nuoroda
Paralelinių laboratorijų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros (toliau – MTEP) veikla, skirta kurti ūkio sektoriams aktualias MTEP veiklų tematikas atitinkančius rezultatus, kurie vėliau galėtų būti komercinami. Paralelinė laboratorija suprantama kaip bendradarbiavimas tarp Lietuvos tyrėjų grupių ir mokslo ir studijų institucijų bei universitetų ligoninių struktūrinių padalinių ir užsienio tyrėjų grupių ir mokslo ir studijų institucijų struktūrinių padalinių bei universitetų ligoninių, turinčių išskirtinę kompetenciją sumaniosios specializacijos prioriteto „Sveikatos technologijos ir biotechnologijos“ įgyvendinimo tematikose „Molekulinės technologijos medicinai ir biofarmacijai“ ir (arba) „Pažangi medicinos inžinerija ankstyvai diagnostikai ir gydymui“ įgyvendinti. Į atvirą informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemą įtraukti universitetai ir mokslinių tyrimų institutai; universitetų ligoninės.

Nuo 2019-12-18

Iki 2020-02-18

Nuoroda