ES fondų investicijos: kvietimai

Paskelbti kvietimai

<

Priemonė Veiklos Galimi pareiškėjai Paraiškų priėmimas Kvietimo nuoroda
Mokslo sritis
Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą (NR. 09.3.3-LMT-K-712) Studentų gebėjimų vykdyti MTEP (meno tyrimų) veiklas ugdymas“ poveiklė „Studentų gebėjimų ugdymas vykdant mokslo (meno) tyrimus semestrų metu Universitetai
Kolegijos
Valstybiniai mokslinių tyrimų institutai, kurie turi mokslo doktorantūros teisę ir (arba) kartu su universitetais dalyvauja rengiant mokslininkus
Nuo 2020-06-03
Iki 2020-08-03
Nuoroda
Profesinio mokymosi ir MVG sritis
Formaliojo ir neformaliojo mokymosi galimybių plėtra  (NR. 09.4.2-ESFA-K-714) Mokytojų, siekiančių įgyti aukštojo mokslo kvalifikaciją arba jos dalį, įtraukimas į mokymo programas Lietuvos aukštosios mokyklos Nuo 2020-02-06
IKI 2020-07-22
Nuoroda
Bendrojo ir neformaliojo ugdymo sritis

Mokyklų pažangos skatinimas (NR. 09.2.2-ESFA-K-730)

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, įtraukties į švietimo sistemą didinimas (savivaldybės koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų plėtros plane, nurodytų, kaip trūkstamų ar savivaldybės teritorijoje neteikiamų / neprieinamų, tačiau reikalingų koordinuotai teikiamos švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų, teikimas savivaldybėse).

Galimi pareiškėjai: savivaldybės
Galimi partneriai: mokyklos, neformaliojo švietimo paslaugų teikėjai, savivaldybių švietimo centrai, kultūros paslaugų centrai, sveikatos priežiūros paslaugų teikėjai, socialinių paslaugų teikėjai, kiti viešieji juridiniai asmenys, veikiantys švietimo srityje.

Nuo 2020-06-01
Iki 2020-08-31

Nuoroda