ES fondų investicijos: kvietimai

Paskelbti kvietimai

Priemonė Veiklos Galimi pareiškėjai Paraiškų priėmimas Kvietimo nuoroda
Mokslo sritis
Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą (NR. 09.3.3-LMT-K-712) veiklos „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“ poveiklė „Kompetencijos kėlimas mokslo renginiuose užsienyje“ Į atvirą informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemą (AIKOS) įtraukti universitetai ir valstybiniai mokslinių tyrimų institutai, kurie turi meno ar mokslo doktorantūros teisę ir (arba) kartu su universitetais dalyvauja rengiant mokslininkus.

Nuo 2020-02-06
iki 2020-04-06

Nuoroda

veiklos „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“ poveiklė „Kompetencijos kėlimas mokslinėje stažuotėje“

Nuo 2020-02-06
iki 2020-04-06

Nuoroda
Profesinio mokymos ir MVG sritis
Formaliojo ir neformaliojo mokymosi galimybių plėtra  (NR. 09.4.2-ESFA-K-714) Mokytojų, siekiančių įgyti aukštojo mokslo kvalifikaciją arba jos dalį, įtraukimas į mokymo programas Lietuvos aukštosios mokyklos Nuo 2020-02-06
IKI 2020-04-30
Nuoroda
Bendrojo ir neformaliojo ugdymo sritis
Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas (NR. 09.2.1-ESFA-K-728) 1. Naujų bendrojo ugdymo organizavimo modelių, atnaujinto ugdymo turinio diegimas; 2. Virtualių ugdymo / ugdymo(si) aplinkų bendrojo ugdymo institucijose diegimas; 3. Mokyklos bendruomenės telkimas ir bendrojo ugdymo kokybės gerinimas.    Savivaldybės, mokyklos, vykdančios bendrojo ugdymo programas Nuo 2019-12-05
IKI 2020-02-24
Nuoroda