ES fondų investicijos: kvietimai

Paskelbti kvietimai

Priemonė Veiklos Galimi pareiškėjai Paraiškų priėmimas Kvietimo nuoroda
Formaliojo ir neformaliojo mokymosi galimybių plėtra  (NR. 09.4.2-ESFA-K-714) Suaugusiųjų, nebaigusių bendrojo ugdymo programos ir norinčių ją baigti (atskirai arba kartu su profesine kvalifikacija), įtraukimas į mokymo programas profesinio mokymo įstaigos, suaugusiųjų švietimo centrai Nuo
2017-11-20
Iki
2018-02-12
Plačiau