ES fondų investicijos: kvietimai

Paskelbti kvietimai

<

Priemonė Veiklos Galimi pareiškėjai Paraiškų priėmimas Kvietimo nuoroda
Mokslo sritis
Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje (Nr. Nr. 01.2.2-LMT-K-718-05) Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai, skirti kurti ūkio sektoriams aktualias MTEP veiklų tematikas atitinkančius rezultatus, kurie vėliau galėtų būti komercinami (pagal šią veiklą finansuojami MTEP projektai, skirti tirti COVID-19 bei jo sukeltus ekonominius, socialinius, kultūrinius padarinius). Į atvirą informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemą (nuoroda internete adresu www.aikos.smm.lt) įtraukti universitetai ir mokslinių tyrimų institutai; universitetų ligoninės. Nuo 2021-02-18
Iki    2021-04-22
Nuoroda
Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą (Nr. 09.3.3-LMT-K-712) Veikla „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP (meno tyrimų) veiklas ugdymas“ poveiklė „Studentų gebėjimų ugdymas vykdant mokslo (meno) tyrimus semestrų metu“ Universitetai kolegijos valstybiniai mokslinių tyrimų institutai, kurie turi mokslo doktorantūros teisę ir (arba) kartu su universitetais dalyvauja rengiant mokslininkus. Nuo 2021-03-08
Iki    2021-05-06
Nuoroda
Profesinio mokymosi ir MVG sritis
         
Bendrojo ir neformaliojo ugdymo sritis