ES fondų investicijos: kvietimai

Paskelbti kvietimai

<

Priemonė Veiklos Galimi pareiškėjai Paraiškų priėmimas Kvietimo nuoroda
Mokslo sritis
Kompetencijos centrų ir inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas (NR. 01.2.2-CPVA-K-703) Komandiruotės ir stažuotės, skirtos įgyti MTEP vadybos, antreprenerystės žinių, pristatyti MTEP produktus;
mokymai, susiję su antreprenerystės įgūdžių formavimu ir žinių ir technologijų perdavimo, tyrėjų verslumo įgūdžių stiprinimu;
MTEP produkto vystymui ir parengimui komercinti veiksmai: konsultacijos, ekspertinės paslaugos, rinkodaros veiksmai (MTEP produktų ekspertinis vertinimas nustatant komercializavimo potencialą), MTEP vadybos sistemų (standartų) diegimas;
MTEP produkto maketų (modelių), meno objektų projektų, prototipų (bandomųjų versijų) pristatymui skirtų demonstracinių erdvių sukūrimas, įskaitant maketų (modelių), meno objektų projektų ir prototipų parengimą pristatyti potencialiems vartotojams; renginiai, skirti mokslo ir studijų institucijų MTEP rezultatams pristatyti (kūrybinės dirbtuvės, idėjų turnyrai, praktiniai seminarai, tikslinės konferencijos ir vizitai, parodos ir kt.).
Į atvirą informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemą (nuoroda internete adresu www.aikos.smm.lt) įtrauktos mokslo ir studijų institucijos. Nuo 2020-08-31
Iki 2020-10-19
Nuoroda
MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas (NR.01.2.2-MITA-K-702) MTEP rezultatų komercinimas (parama mokslininkų ir kitų tyrėjų bei studentų, dirbančių / studijuojančių mokslo ir studijų institucijose, idėjų komercinimui, parama besikuriančioms atžalinėms įmonėms). Mokslo ir studijų institucijos
Privatieji juridiniai asmenys, kurių akcininkai yra mokslo ir studijų institucijos, arba kurie yra pasirašę teisių į mokslo ir studijų institucijoje sukurtų intelektinės veiklos rezultatų nuosavybės, naudojimo ir / arba perdavimo, ir iš to gautinos naudos sąlygų sutartis
Nuo 2020-09-14
Iki 2020-11-13
Nuoroda
Profesinio mokymosi ir MVG sritis
         
Bendrojo ir neformaliojo ugdymo sritis