ES fondų investicijos: kvietimai

Paskelbti kvietimai

Priemonė Veiklos Galimi pareiškėjai Paraiškų priėmimas Kvietimo nuoroda
MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas (NR. 01.2.2-MITA-K-702) MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas Mokslo ir studijų institucijos.

Privatieji juridiniai asmenys, kurių akcininkai yra mokslo ir studijų institucijos, arba kurie yra pasirašę teisių į mokslo ir studijų institucijoje sukurtų intelektinės veiklos rezultatų nuosavybės, naudojimo ir / arba perdavimo, ir iš to gautinos naudos sąlygų sutartis.

II kvietimas Nuo 2019-02-26
Iki
2019-04-14 (II konkurso etapui iki 2019-06-27)

 

Nuoroda
Kompetencijos centrų ir inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas (NR. 01.2.2-CPVA-K-703 ) Kompetencijos centrų veiklos skatinimas
Mokslo ir studijų institucijos, universitetų ligoninės
 
III kvietimas Nuo 2019-05-31
Iki 2019-10-14
Nuoroda
Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą (NR. 09.3.3-LMT-K-712) Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus Lietuvos aukštosios mokyklos Nuo 2019-11-07 iki 2019-12-15

Nuoroda

Nuo 2019-10-04 Iki 2019-12-02 Nuoroda
Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje (NR.01.2.2-LMT-K-718 Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai, skirti kurti ūkio sektoriams aktualias MTEP veiklų tematikas atitinkančius rezultatus, kurie vėliau galėtų būti komercinami. Į atvirą informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemą įtraukti universitetai ir mokslinių tyrimų institutai, universitetų ligoninės. Nuo 2019-11-20  Iki    2020-01-23 Nuoroda