ES fondų investicijos: kvietimai

Paskelbti kvietimai

Priemonė Veiklos Galimi pareiškėjai Paraiškų priėmimas Kvietimo nuoroda
MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas (NR. 01.2.2-MITA-K-702) MTEP rezultatų komercinimas (parama mokslininkų ir kitų tyrėjų bei studentų, dirbančių / studijuojančių mokslo ir studijų institucijose, idėjų komercinimui, parama besikuriančioms jaunoms inovacinėms įmonėms (pumpurinės įmonės, startuoliai) Mokslo ir studijų institucijos, privatieji juridiniai asmenys, kurių akcininkai yra mokslo ir studijų institucijos 2019 m. I ketv.  
MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas Mokslo ir studijų institucijos.

Privatieji juridiniai asmenys, kurių akcininkai yra mokslo ir studijų institucijos, arba kurie yra pasirašę teisių į mokslo ir studijų institucijoje sukurtų intelektinės veiklos rezultatų nuosavybės, naudojimo ir / arba perdavimo, ir iš to gautinos naudos sąlygų sutartis.

II kvietimas Nuo 2019-02-26
Iki
2019-04-14 (II konkurso etapui iki 2019-06-27)

 

Nuoroda