ES fondų investicijos: kvietimai

Planuojami kvietimai

Priemonė

Veiklos

Galimi pareiškėjai

Paraiškų priėmimas

Mokslo sritis

Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą (NR. 09.3.3-LMT-K-712)

1. Vizitas dalyvauti doktorantūros procese Lietuvos mokslo ir studijų institucijoje
2. Vizitas į Lietuvos mokslo ir studijų instituciją mokslininkų kompetencijai kelti
3. Kompetencijos kėlimas mokslo renginiuose užsienyje
4. Kompetencijos kėlimas mokslinėje stažuotėje

Lietuvos aukštosios mokyklos

2020 m. IV ketv.