Struktūra

Etatinis mokytojų darbo apmokėjimas

Atnaujinta: 2018 03 26

Siekiant palankesnių mokytojų darbo apmokėjimo sąlygų, nuo rugsėjo įvedama etatinio apmokėjimo už darbą tvarka. Atlyginimai mokytojams būtų skaičiuojami ne tik už pamokų krūvį, bet už visas darbo valandas.

Tai mokytojams suteiks daugiau stabilumo ir saugumo, atlygis už darbą bus socialiai teisingesnis ir nesvyruos, priklausomai nuo pamokų skaičiaus. Tikimasi, kad nauja tvarka padėtų pritraukti į mokyklas jaunų specialistų.

 

Renginio data Informacija Priedai
2017 11 16

Medžiaga LT, medžiaga – alternatyvos, apibendrinti klausimai, kompetencijos ir aprašai

Posėdžio protokolas
2017 10 18 Medžiaga 1, medžiaga 2, medžiaga 3 Posėdžio protokolas
2017 09 28   Posėdžio protokolas
2017 09 14   Posėdžio protokolas
2017 06 22 Medžiaga Posėdžio protokolas
2017 06 15   Posėdžio protokolas
2017 06 01 • A. Aldakausko pranešimas Posėdžio protokolas
2017 05 18   Posėdžio protokolas
2017 05 11   Posėdžio protokolas
2017 04 27   Posėdžio protokolas
2017 04 20 Profesinių sąjungų siūlymas Posėdžio protokolas
2017 04 13 SKRPD medžiaga Posėdžio protokolas
2017 04 06 Kompetencijų lygmenų modeliavimas
Vyt.Silvanavičiaus siūlymas
ŠMM siūlomi modeliai
• Priedas 1
• Priedas 2
Posėdžio protokolas
2017 03 30 CIVITTA pristatymas Posėdžio protokolas
2017 03 23 Protokolas
• Priedas 1
• Priedas 2
• Priedas 3
• Priedas 4
• Priedas 5
 
2017 03 09 A. Aldakausko pristatymas Posėdžio protokolas
2017 02 21 ŠMM ir profesinių sąjungų atstovų posėdis Posėdžio protokolas OR6-4
2017 02 07

„Žinių ekonomikos forumo“ diskusija ŠMM
• A. Blaškevič pranešimas
• V. Bačkiūtės pranešimas
• V. Urbelienės pranešimas

Konsultacijos
2017 02 02

Švietimo ir mokslo ministerija ir profesinės sąjungos susitarė dėl etatinio apmokėjimo struktūros, toliau bus dirbama prie vieno modelio

• Mokytojo pareigos
• Nekontaktinės valandos
Protokolas Nr.
OR6–2
2017 01 19

ŠMM ir profsąjungos sutarė dėl esminių etatinio mokytojų darbo apmokėjimo principų

Siūlytos alternatyvos:
• ŠMM 
• LŠDPS 
• LŠPS, LŠĮPS, LMPS ir „Solidarumo“ 

Protokolas Nr. OR-1