Kalbos, pranešimai

Kalbų, pranešimų archyvas

Atnaujinta: 2020 07 03

Ministrės Jurgitos Petrauskienės atsakymai į interpeliacijos klausimus


Forumas „Mokyklos pažanga“ (2018-12-04)

Konferencija „Pakeliui siekiant bendro tikslo – visos mokyklos geros!“ (2018-08-28)


VU doc. dr. Rolando Tučo paskaita „Lietuvos gyventojų amžiaus demografinės struktūros kaitos prognozė 2017–2021 m.“ (2018 01 18)


Konferencija „Profesinio mokymo būklės apžvalga 2017“ (2017 m. lapkričio mėn. 7 d.)


EBPO apžvalgos „Švietimas Lietuvoje“ pristatymas Vilniuje (2017 m. spalio mėn. 16 d.)

Įžanginės dalies pranešimai

Konferencija Lietuvos aukštojo mokslo pokyčiams aptarti 

Konferencija pasiekimų mokykloje gerinimo klausimais 

Bendroji dalis

Integruotas ugdymo turinys  

Pedagogų kompetencijų ugdymas 


Gento universiteto prof. dr. Maarteno Vansteenkiste‘o paskaita „Motyvacija mokytis: priverstinė ar pasirinkta? Poreikių patenkinimu grįstas motyvuojantis mokymas“ (2017 09 14)


Rudens konferencija „Švietimo būklė: ugdymo kokybės gerinimo prielaidos“ (2017 08 25)

Švietimo ir mokslo ministrės Jurgitos Petrauskienės pranešimas „2017–2018 mokslo metai iššūkių švietimui kontekste“
Viceministro Gražvydo Kazakevičiaus pranešimas (2017 08 25)
Viceministro Giedriaus Viliūno pranešimas (2017 08 25)


Ministrės Jurgitos Petrauskienės sveikinimo žodis Metų mokytojams (2017 03 07)
Ministrės Jurgitos Petrauskienės sveikinimo žodis programos „Samsung“ mokykla ateičiai“ finalinio renginio dalyviams (2017 01 30)
Ministrės Jurgitos Petrauskienės sveikinimo žodis apdovanojant inovatyviausius 2016 m. mokytojus (2016 12 14)


Konferencija „Kokybiškas ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas: ką galėtume daryti geriau?“ (2015 m. spalio mėn. 8 d., Vilnius)
Konferencijos programa
Plenariniai pranešimai:

Pranešimai darbo grupėse:

Konferencijos rekomendacijos


Seminarų medžiaga

Apskričių viršininkų ir savivaldybių administracijų švietimo padalinių vedėjų rudens konferencija. Vilnius, 2009 08 25:

Apskričių viršininkų ir savivaldybių administracijų švietimo padalinių vedėjų 2008-2009 mokslo metų pradžios konferencija. Vilnius, 2008 08 26 d. :

Apskričių viršininkų ir savivaldybių administracijų švietimo padalinių vedėjų konferencija „Pasitinkant naujuosius mokslo metus”. Vilnius, 2007 08 24 d.