Konkursai

vasario 17 d.

Atranka į NŠA tarybos narius

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija skelbia konkursą kandidatams į nepriklausomus Nacionalinės švietimo agentūros tarybos narius. Renkami 5 tarybos nariai. Kandidatų gyvenimo aprašymus galima teikti iki kovo 20 d. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai vienu iš pasirinktų būdų:

paštu adresu A. Volano g. 2, 01516 Vilnius arba el. paštu kandidatams@smm.lt.

Pasiteirauti: Loreta Graželienė, Bendrojo ugdymo departamento Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 5) 219 1246.