Konkursai

vasario 15 d.

Mokslo premijų, užsienio lietuviams mokslininkams, konkursas

Mokslo premijų, užsienio lietuviams mokslininkams,  konkursas
Dokumentai priimami iki 2016 m. balandžio 15 d.

  1. Švietimo ir mokslo ministerijos kvietimas
  2. Informacija apie konkursą
  3. Siūlymo skirti premiją pavyzdys 
  4. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. rugsėjo 21 d.  įsakymas Nr. ISAK-1853 „Dėl Mokslo premijų skyrimo lietuvių kilmės užsieniečiams mokslininkams bei Lietuvos Respublikos pilietybę turintiems mokslininkams, gyvenantiems užsienyje, nuostatų patvirtinimo“