Konkursai

vasario 17 d.

Skelbiamas konkursas studentų verslumo skatinimo renginiams finansuoti 2020 metais

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, vadovaudamasi Studentų verslumo skatinimo renginių 2020 metų finansavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m gruodžio 2 d. įsakymu Nr. V-1417 „Dėl Studentų verslumo skatinimo renginių 2020 metų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 7 punktu skelbia konkursą studentų verslumo skatinimo renginiams finansuoti 2020 metais. 
 
Pareiškėjai gali būti aukštosios mokyklos, kuriose yra verslo praktinio mokymo firmos, ir organizuojami studentų verslumo ugdymo ir skatinimo renginiai.
 
Visiems renginiams numatoma 48 tūkst. eurų. Renginiui organizuoti gali būti skiriamas finansavimas iki 7 tūkst. eurų, atsižvelgus į numatomų išlaidų pagrįstumą.
 
Paraiškos turi būti pateiktos pagal Studentų verslumo skatinimo renginių 2020 metų finansavimo tvarkos aprašo 1 priedą iki 2020 m. vasario 17 d. 
 
Daugiau informacijos apie konkursą teikiama telefonu (8 5) 2191157 arba el. p. daiva.vipartiene@smm.lt.