Kontaktai

Atašė Kab. nr.
Rasa Pečiukonienė švietimo ir mokslo atašė
+32 (0)24019819
Lietuvos nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje, Rue Belliard 41-43, B-1040
Dr. Aistė Vilkanauskytė atašė