Kontaktai

Bendrojo ugdymo departamentas Kab. nr.
Jolanta Navickaitė direktorė
+370 5 2191173, +37061568085
173
Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrius Kab. nr.
Laimutė Jankauskienė vedėja
+370 5 2191257, +37068411696
487
Ilona Grigaravičienė vyriausioji specialistė
+370 5 2191177
487
Liucija Jasiukevičienė vyriausioji specialistė
+370 5 2191187
487
Sandra Valavičiūtė vyriausioji specialistė
+370 5 2191187
487
Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyrius Kab. nr.
Audronė Šuminienė patarėja
+370 5 2191249, +37068601947
349
Elona Bagdanavičienė vyriausioji specialistė
+370 5 2191151
351
Loreta Graželienė vyriausioji specialistė
+370 5 2191250
350
Rimantas Jokimaitis vyriausiasis specialistas
+370 5 2191147
347
Irena Raudienė vyriausioji specialistė
+370 5 2191246
346
Laima Rutkauskienė vyresnioji specialistė
+370 5 2191149
349
Vilija Sipaitė vyriausioji specialistė
+370 5 2191146
346
Švietimo pagalbos skyrius Kab. nr.
Gražina Šeibokienė vedėja
+370 5 2191147, +37068703886
347
Ligita Čeledinienė vyriausioji specialistė
+370 5 2191256
486
Dr. Almeda Kurienė vyresnioji specialistė
+370 5 2191256
Volano g. 2
486
Daiva Vaišnorienė vyriausioji specialistė
+370 5 2191146
346
Lingailė Bagužienė vyriausioji specialistė
+370 5 2191186
486
Asta Dilytė vyresnioji specialistė
+37052191186
486

Struktūra