Kontaktai

Centralizuota vidaus audito tarnyba, (Savičiaus g. 17, Vilnius) Kab. nr.
Vaidilutė Streikutė vedėja
+370680 50370
Rasa Mikučiauskienė vyriausioji specialistė
8 698 21046
Ona Lukauskienė vyriausioji specialistė
+370680 54710
Živilė Maškovienė patarėja
+370680 27126
Jolita Pašukonienė vyriausioji specialistė
+370 612 94506
Aurelija Sinkevičienė vyriausioji specialistė
+370680 52982
Vaida Ananeva vyriausioji specialistė
+370694 90378

Struktūra