Kontaktai

Mokymosi visą gyvenimą departamentas Kab. nr.
Julius Jakučinskas direktorius
+370 65603011
363
Profesinio mokymo skyrius Kab. nr.
Joana Vilimienė vedėja
+370 5 2191207
Volano g. 2
369
Danutė Sinkevičienė vyriausioji specialistė
+370 5 2191207
369
Jolanta Zabietienė vyriausioji specialistė
+370 5 2191133
370
Romualda Kavaliauskienė vyresnioji specialistė
+370 5 2191156
370
Rūta Žukauskaitė vyriausioji specialistė
+370 5 2191137
369
Dalia Švelnienė vyriausioji specialistė
+370 5 2191215
370
Neformalaus švietimo skyrius Kab. nr.
Tomas Pūtys vedėjas
+37068613797
368
Aušra Birietienė vyriausioji specialistė
+370 5 2191167
367
Emilija Bugailiškienė vyriausioji specialistė
+370 5 2191203
367
Vida Janavičienė vyriausioji specialistė
+370 5 2191237
237
Milda Petkauskaitė
+370 5 2191163
237
Kamilė Kontrimaitė vyriausioji specialistė
+370 5 2191168
367
Pedagogų veiklos skyrius Kab. nr.
Nijolė Putrienė vedėja
+370 61233852
366
Egidija Nausėdienė patarėja
+370 5 2191134
366
Teresa Aidukienė vyriausioji specialistė
+370 5 2191138
365
Darius Gudinas vyriausiasis specialistas
+370 5 2191135
365
Audronė Razmantienė vyriausioji specialistė
+370 5 2191188
365

Struktūra