Kontaktai

Mokymosi visą gyvenimą departamentas Kab. nr.
Julius Jakučinskas direktorius
+370 5 2191221
231
Profesinio mokymo skyrius Kab. nr.
Antanas Drungilas vyriausiasis specialistas
+370 5 219 12 36
236
Neringa Kranauskienė vyriausioji specialistė
+370 5 2191207
237
Danutė Sinkevičienė vyriausioji specialistė
+370 5 2191237
237
Jolanta Zabietienė vyriausioji specialistė
+370 5 2191136
236
Romualda Kavaliauskienė vyresnioji specialistė
+370 5 2191206
236
Rūta Žukauskaitė vyresnioji specialistė
+370 5 2191137
237
Joana Aleknavičiūtė vyriausioji specialistė
+370 5 2191145
Volano g. 2
482
Neformalaus švietimo skyrius Kab. nr.
Tomas Pūtys vedėjas
+370 5 2191163
363
Aušra Birietienė vyriausioji specialistė
+370 5 2191167
367
Emilija Bugailiškienė vyriausioji specialistė
+370 5 2191167
367
Vida Janavičienė vyriausioji specialistė
+370 5 2191155
365
Algimantas Šimaitis vyriausiasis specialistas
+370 5 2191203
367
Pedagogų veiklos skyrius Kab. nr.
Egidija Nausėdienė vyriausioji specialistė, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas
+370 5 2191134
482
Teresa Aidukienė vyriausioji specialistė
+370 5 2191188
488
Darius Gudinas vyriausiasis specialistas
+370 5 2191135
488
Audronė Razmantienė vyriausioji specialistė
+370 5 2191188
488
Stanislava Sabaliauskienė vyriausioji specialistė
+370 5 2191142
482

Struktūra