Kontaktai

Vidaus audito skyrius, (Pilies g. 16, Vilnius) Kab. nr.
Ričardas Lapinskas vedėjas
+370615 35177
Vaidilutė Streikutė patarėja
+370680 50370
Ona Lukauskienė vyriausioji specialistė
+370680 54710
Živilė Maškovienė vyriausioji specialistė
+370680 27126
Aurelija Šerpetauskaitė vyriausioji specialistė
+370680 52982