Kontaktai

Vidaus audito skyrius, (Pilies g. 16, Vilnius) Kab. nr.
Vaidilutė Streikutė patarėja, atliekanti Vidaus audito skyriaus vedėjo funkcijas
+370680 50370
Ona Lukauskienė vyriausioji specialistė
+370680 54710
Živilė Maškovienė vyriausioji specialistė
+370680 27126
Aurelija Sinkevičienė vyriausioji specialistė
+370680 52982