2019-11-14 Aktuali redakcija Nr.: V-1295
Dėl Lėšų skyrimo užsienio šalių lituanistikos (baltistikos) centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo projektams tvarkos aprašo patvirtinimo
Priedas Paraiska 2019.docx
konkurso_tvarka 2019.docx
Įsak tvarkos tvirtinimas 2019.docx
Susiję dokumentai 0
2019-11-14 Aktuali redakcija Nr.: V-1296
DĖL SUTIKIMO UAB „THE BRITISH SCHOOL OF VILNIUS“ VYKDYTI ANGLIJOS NACIONALINĘ UGDYMO PROGRAMĄ (1 IR 2 PAKOPOS) IŠDAVIMO
isak del sutikimo.docx
Susiję dokumentai 0
2019-11-14 Aktuali redakcija Nr.: V-1308
ĮSAKYMAS DĖL STUDIJŲ KAINŲ INDEKSAVIMO
įsakymas del SK indeksavimo 19-11-06.docx
Susiję dokumentai 0
2019-11-14 Aktuali redakcija Nr.: V-1313
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2015 M. BALANDŽIO 23 D. ĮSAKYMO NR. V-380 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANO IR NACIONALINIO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SKAIČIAVIMO APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
PIP_keitimas_pasirasymui.docx
Susiję dokumentai 0
2019-11-14 Aktuali redakcija Nr.: V-1314
DĖL KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS GENERALINIO DIREKTORIAUS 2017 M. RUGSĖJO 28 D. ĮSAKYMO NR. TV-88 „DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „SPORTAS IR POILSIS“ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
Įsak_dėl_kksd_įsak_pripažinimo_netekusiu_galios.docx
Susiję dokumentai 0
2019-11-14 Aktuali redakcija Nr.: V-1315
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2017 M. SAUSIO 23 D. ĮSAKYMO NR. V-36 „DĖL STUDIJŲ KRYPTIES (KRYPČIŲ) APRAŠO RENGIMO REKOMENDACIJŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2019-11-08ISAK aprasu rengimo rekomendaciju pakeitimas.docx
Susiję dokumentai 0
2019-11-04 Aktuali redakcija Nr.: V-1260
DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2019 M. SPALIO 2 D. ĮSAKYMO NR. V-1088 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 9 PRIORITETO „VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ POTENCIALO DIDINIMAS“ 09.2.1-ESFA-K-728 PRIEMONĖS „IKIMOKYKLINIO IR BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ VEIKLOS TOBULINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 3 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
728_3_pfsa_keitimas_1_po TS.docx
Susiję dokumentai 0
2019-11-04 Aktuali redakcija Nr.: V-1261
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2017 M. BALANDŽIO 10 D. ĮSAKYMO Nr. V-237 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 1 PRIORITETO „MOKSLINIŲ TYRIMŲ, EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS IR INOVACIJŲ SKATINIMAS“ 01.2.2-LMT-K-718 PRIEMONĖS „TIKSLINIAI MOKSLINIAI TYRIMAI SUMANIOS SPECIALIZACIJOS SRITYJE“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
718 PFSA Nr. 1.docx
718 PFSA Nr. 1 5 priedas.docx
718 PFSA Nr. 1 4 priedas.docx
718 PFSA Nr. 1 3 priedas.docx
718 PFSA Nr. 1 2 priedas.docx
718 PFSA Nr. 1 1 priedas.docx
Įsakymas dėl 718 PFSA Nr. 1 keitimo.docx
Susiję dokumentai 0
2019-10-31 Aktuali redakcija Nr.: V-1246
DĖL PASLAPČIŲ SUBJEKTO STATUSO SUTEIKIMO NACIONALINEI ŠVIETIMO AGENTŪRAI
ĮsakymasNŠA.docx
Susiję dokumentai 0