2020-05-22 Aktuali redakcija Nr.: V-770
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. V-925 „Dėl Profesinio mokymo programų rengimo ir registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“pakeitimo
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. V-925 pakeitimo.docx
Susiję dokumentai 0
2020-05-22 Aktuali redakcija Nr.: V-770
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. V-925 „Dėl Profesinio mokymo programų rengimo ir registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“pakeitimo
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. V-925 pakeitimo.docx
Susiję dokumentai 0
2020-05-22 Aktuali redakcija Nr.: V-770
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. V-925 „Dėl Profesinio mokymo programų rengimo ir registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“pakeitimo
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. V-925 pakeitimo.docx
Susiję dokumentai 0
2020-05-22 Aktuali redakcija Nr.: V-771
Susiję dokumentai 0
2020-05-21 Aktuali redakcija Nr.: V-763
ĮSAKYMAS DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 9 PRIORITETO „VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ POTENCIALO DIDINIMAS“ 09.2.1-ESFA-K-728 PRIEMONĖS „IKIMOKYKLINIO IR BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ VEIKLOS TOBULINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
728 PFSA1_pakeitimas 20-05-19_suderintas.docx
Susiję dokumentai 0
2020-05-20 Aktuali redakcija Nr.: V-746
DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2020 M. BALANDŽIO 22 D. ĮSAKYMO NR. V-595 „DĖL 2020 METŲ SPORTO RĖMIMO FONDO LĖŠŲ PASKIRSTYMO 2020–2023 METAIS ĮGYVENDINAMIEMS SPORTO PROJEKTAMS, SUSIJUSIEMS SU KVAFILIKACIJOS TUBULINIMU“ PAKEITIMO
BUP_pakeitimas(gegužės17)_red.docx
ŠSR programos ataskaita (2020 balandis) 2020-05-13.xlsx
Susiję dokumentai 0
2020-05-20 Aktuali redakcija Nr.: V-747
DĖL KANDIDATŲ GEBĖJIMŲ VERTINIMO REKOMENDACIJŲ, ORGANIZUOJANT ATRANKĄ Į SPECIALIZUOTO UGDYMO KRYPTIES PROGRAMAS (PRADINIO UGDYMO KARTU SU DAILĖS, MENINIU, MUZIKOS UGDYMU, PAGRINDINIO UGDYMO KARTU SU DAILĖS, MENINIU, MUZIKOS UGDYMU PROGRAMAS) VYKDANČIŲ MOKYKLŲ 1 KLASĘ, 5 KLASĘ IR I GIMNAZIJOS KLASĘ, PATVIRTINIMO
Isakymas2020 05 15_red.docx
Atrankos rekomendacijos2020 05 18_red.docx
Susiję dokumentai 0
2020-05-20 Aktuali redakcija Nr.: V-747
DĖL KANDIDATŲ GEBĖJIMŲ VERTINIMO REKOMENDACIJŲ, ORGANIZUOJANT ATRANKĄ Į SPECIALIZUOTO UGDYMO KRYPTIES PROGRAMAS (PRADINIO UGDYMO KARTU SU DAILĖS, MENINIU, MUZIKOS UGDYMU, PAGRINDINIO UGDYMO KARTU SU DAILĖS, MENINIU, MUZIKOS UGDYMU PROGRAMAS) VYKDANČIŲ MOKYKLŲ 1 KLASĘ, 5 KLASĘ IR I GIMNAZIJOS KLASĘ, PATVIRTINIMO
Isakymas2020 05 15_red.docx
Atrankos rekomendacijos2020 05 18_red.docx
Susiję dokumentai 0
2020-05-20 Aktuali redakcija Nr.: V-748
DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 9 PRIORITETO „VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ POTENCIALO DIDINIMAS“ 09.2.2-ESFA-K-730 PRIEMONĖS „MOKYKLŲ PAŽANGOS SKATINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO
Įsakymas dėl 730 PFSA patvirtinimo.docx
730 PFSA 05-18 (Galutinis).docx
730 1 priedas 04-27 (Galutinis).docx
730 2 priedas 05-13 (Galutinis).docx
730 3 priedas 05-13 (Galutinis).docx
Susiję dokumentai 0
2020-05-19 Aktuali redakcija Nr.: V-742
DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2019 M. BALANDŽIO 15 D. ĮSAKYMO NR.V-417 „DĖL 2019–2020 IR 2020–2021 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRŲJŲ UGDYMO PLANŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2020-05-19-V-742.pdf
Susiję dokumentai 0