2021-07-27 Aktuali redakcija Nr.: V-1386
DĖL ŽINYBINĖS STATISTIKOS
2021-07-27-V-1386.pdf
Priedai
Susiję dokumentai 0
2021-07-26 Aktuali redakcija Nr.: V-1370
DĖL MOKYKLŲ PASIRENGIMO DIEGTI ATNAUJINTAS PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO BENDRĄSIAS PROGRAMAS VEIKLOS TYRIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2021-07-26-V-1370-1.pdf
2021-07-26-V-1370-2.pdf
Susiję dokumentai 0
2021-07-26 Aktuali redakcija Nr.: V-1374
DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2021 M. BALANDŽIO 29 D. ĮSAKYMO NR. V-674 „DĖL VALSTYBĖS FINANSUOJAMŲ REZIDENTŪROS STUDIJŲ VIETŲ, Į KURIAS 2021 METAIS PRIIMAMI STUDENTAI, SKAIČIAUS PASKIRSTYMO UNIVERSITETAMS PAGAL SPECIALYBES“ PAKEITIMO
2021-07-26-V-1374-1.pdf
2021-07-26-V-1374-2.pdf
Susiję dokumentai 0
2021-07-26 Aktuali redakcija Nr.: V-1377
DĖL MOKYKLŲ, KURIOMS 2021 METAIS GELTONIEJI AUTOBUSAI SKIRIAMI ĮGYVENDINANT IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMĄ PROJEKTĄ „TIKSLINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ (GELTONŲJŲ AUTOBUSŲ) ĮSIGIJIMAS“ NR. 09.1.3-CPVA-V-704-01-0002, SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO
2021-07-26-V-1377-1.pdf
Susiję dokumentai 0
2021-07-26 Aktuali redakcija Nr.: V-1378
DĖL MOKYKLŲ, KURIOMS 2021 METAIS GELTONIEJI AUTOBUSAI SKIRIAMI ĮGYVENDINANT MOKYKLŲ APRŪPINIMO GELTONAISIAIS AUTOBUSAIS 2018–2020 METAIS PROGRAMĄ, SĄRAŠO PATVIRTINIMO
2021-07-26-V-1378.pdf
Susiję dokumentai 0
2021-07-26 Aktuali redakcija Nr.: V-1379
DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2019 M. VASARIO 22 D. ĮSAKYMO NR. V-160 „DĖL DOKTORANTŪROS TEISĖS SUTEIKIMO“ PAKEITIMO
2021-07-26-V-1379.pdf
Susiję dokumentai 0
2021-07-26 Aktuali redakcija Nr.: V-1383
DĖL BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS VYKDANČIŲ MOKYKLŲ, KURIOSE 2021–2022 METAIS BUS ATLIEKAMAS VEIKLOS TEMINIS IŠORINIS VERTINIMAS, ATRANKOS KRITERIJŲ PATVIRTINIMO
2021-07-26-V-1383.pdf
Susiję dokumentai 0
2021-07-23 Aktuali redakcija Nr.: V-1342
DĖL KONKURSO SĄLYGŲ 2021 METŲ TARPTAUTINIŲ AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO VARŽYBŲ FINANSAVIMUI PATVIRTINIMO
2021-07-23-V-1342.pdf
Susiję dokumentai 0
2021-07-23 Aktuali redakcija Nr.: V-1366
DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2021 M. SAUSIO 20 D. ĮSAKYMO NR. V-85 „DĖL MOKYMOSI PRARADIMŲ DĖL COVID-19 PANDEMIJOS KOMPENSAVIMO PLANO 2021 METAMS PATVIRTINIMO IR PROJEKTO DARBO GRUPĖS MOKYMOSI PRARADIMŲ DĖL COVID-19 PANDEMIJOS KOMPENSAVIMO PLANO 2021 METAMS VEIKLOMS ĮGYVENDINTI SUDARYMO“ PAKEITIMO
2021-07-23-V-1366.pdf
Susiję dokumentai 0