2020-11-25 Aktuali redakcija Nr.: V-1836
DĖL LIETUVOS SPORTO MUZIEJAUS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
LSM nuostatai.docx
Susiję dokumentai 0
2020-11-24 Aktuali redakcija Nr.: V-1831
DĖL ISTORIJOS STUDIJŲ KRYPTIES APRAŠO PATVIRTINIMO
2020-11-24-V-1831-1.pdf
2020-11-24-V-1831-2.pdf
Susiję dokumentai 0
2020-11-23 Aktuali redakcija Nr.: V-1813
DĖL INSTITUCIJŲ, VYKDANČIŲ MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, VEIKLOS VERTINIMO IR AKREDITACIJOS
2020-11-23-V-1813.pdf
Susiję dokumentai 0
2020-11-23 Aktuali redakcija Nr.: V-1817
DĖL LYDERYSTĖS IR VADOVAVIMO ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE STIPRINIMO GAIRIŲ PATVIRTINIMO
2020-11-23-V-1817.pdf
Susiję dokumentai 0
2020-11-20 Aktuali redakcija Nr.: V-1802
DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2020 M. LIEPOS 3 D. ĮSAKYMO NR. V-1016 „DĖL 2020 METŲ SPORTO RĖMIMO FONDO LĖŠŲ PASKIRSTYMO 2020–2023 METAIS ĮGYVENDINAMIEMS SPORTO PROJEKTAMS, SUSIJUSIEMS SU FIZINIO AKTYVUMO VEIKLOMIS, SKATINANČIOMIS FIZINIO AKTYVUMO PLĖTRĄ“ PAKEITIMO
2020-11-20-V-1802.pdf
Susiję dokumentai 0
2020-11-20 Aktuali redakcija Nr.: V-1803
DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2020 M. BIRŽELIO 22 D. ĮSAKYMO NR. V-942 „DĖL 2020 METŲ SPORTO RĖMIMO FONDO LĖŠŲ NESKYRIMO SPORTO PROJEKTAMS, SUSIJUSIEMS SU SPORTO RENGINIŲ ORGANIZAVIMU“ PAKEITIMO
2020-11-20-V-1803.pdf
Susiję dokumentai 0
2020-11-20 Aktuali redakcija Nr.: V-1806
DĖL MITYBOS STUDIJŲ KRYPTIES APRAŠO PATVIRTINIMO
2020-11-20-V-1806-1.pdf
2020-11-20-V-1806-2.pdf
Susiję dokumentai 0
2020-11-19 Aktuali redakcija Nr.: V-1788
DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2020 M. SAUSIO 3 D. ĮSAKYMO NR. V-4 „DĖL SPECIALIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS UGDYMO REIKMĖMS FINANSUOTI 2020 METAIS PASKIRSTYMO PAGAL SAVIVALDYBES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2020-11-19-V-1788.pdf
Susiję dokumentai 0
2020-11-19 Aktuali redakcija Nr.: V-1792
DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2020 M. LIEPOS 20 D. ĮSAKYMO NR. V-1095 „DĖL 2020 METŲ SPORTO RĖMIMO FONDO LĖŠŲ PASKIRSTYMO 2020–2023 METAIS ĮGYVENDINAMIEMS SPORTO PROJEKTAMS, SUSIJUSIEMS SU INVENTORIAUS IR ĮRANGOS ĮSIGIJIMU“ PAKEITIMO
2020-11-19-V-1792.pdf
Susiję dokumentai 0
2020-11-19 Aktuali redakcija Nr.: V-1793
DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2020 M. BIRŽELIO 22 D. ĮSAKYMO NR. V-943 „DĖL 2020 METŲ SPORTO RĖMIMO FONDO LĖŠŲ NESKYRIMO SPORTO PROJEKTAMS, SUSIJUSIEMS SU SPORTO INVENTORIAUS IR ĮRANGOS ĮSIGIJIMU“ PAKEITIMO
2020-11-19-V-1793.pdf
Susiję dokumentai 0