2019-08-22 Aktuali redakcija Nr.: V-931
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2017 M. RUGPJŪČIO 30 D. ĮSAKYMO NR. V-661 „DĖL ASMENŲ, PRETENDUOJANČIŲ NUO 2019 METŲ Į AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ PIRMOSIOS PAKOPOS IR VIENTISŲJŲ STUDIJŲ VIETAS, MOKYMOSI REZULTATŲ MINIMALIŲ RODIKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2017 M. RUGPJŪČIO 30 D. ĮSAKYMO NR. V-661 PAKEITIMO.docx
Susiję dokumentai 0
2019-08-22 Aktuali redakcija Nr.: V-929
DĖL 2019–2020 IR 2020–2021 MOKSLO METŲ BENDRŲJŲ PROFESINIO MOKYMO PLANŲ PATVIRTINIMO
2019-2020 IR 2020-2021 BENDRIEJI PROFESINIO MOKYMO PLANAI.docx
įsak dėl mokymo planų.docx
Susiję dokumentai 0
2019-08-19 Aktuali redakcija Nr.: V-916
DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 9 PRIORITETO „VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ POTENCIALO DIDINIMAS“ 09.3.3-LMT-K-712 PRIEMONĖS „MOKSLININKŲ, KITŲ TYRĖJŲ, STUDENTŲ MOKSLINĖS KOMPETENCIJOS UGDYMAS PER PRAKTINĘ MOKSLINĘ VEIKLĄ“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 6 PATVIRTINIMO
Isakymas 712-06.docx
712-06 PFSA.docx
712-06 PFSA priedas 4.docx
712-06 PFSA priedas 3.docx
712-06 PFSA priedas 2.docx
712-06 PFSA priedas 1.docx
Susiję dokumentai 0
2019-08-19 Aktuali redakcija Nr.: V-919
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2015 M. BALANDŽIO 23 D. ĮSAKYMO NR. V-380 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANO IR NACIONALINIO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SKAIČIAVIMO APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
PIP_keitimas_714.docx
Susiję dokumentai 0
2019-08-19 Aktuali redakcija Nr.: V-915
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2015 M. BIRŽELIO 25 D. ĮSAKYMO NR. V-680 „DĖL PRODUKTYVIOJO MOKYMOSI ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
PM(2019-2020,2020-2021).docx
Susiję dokumentai 0
2019-08-02 Nr.: V-899
DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2019 M. BALANDŽIO 15 D. ĮSAKYMO NR. V-424 „DĖL PRELIMINARAUS VALSTYBĖS FINANSUOJAMŲ PIRMOSIOS PAKOPOS IR VIENTISŲJŲ STUDIJŲ VIETŲ, Į KURIAS 2019 METAIS PRIIMAMI STUDENTAI, SKAIČIAUS, STUDIJŲ STIPENDIJŲ SKAIČIAUS IR SKIRIAMO VALSTYBĖS FINANSAVIMO“ PAKEITIMO
2019 LMTA Įsakymas.docx
Susiję dokumentai 0
2019-08-02 Nr.: V-895
DĖL INSTITUCIJŲ, VYKDANČIŲ MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, VEIKLOS AKREDITACIJOS
Dėl_istitucijų_akreditavimo.docx
Susiję dokumentai 0
2019-07-29 Nr.: V-877
DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2019 M. BIRŽELIO 12 D. ĮSAKYMO NR. V-693 „DĖL VALSTYBĖS FINANSUOJAMŲ ANTROSIOS PAKOPOS STUDIJŲ VIETŲ, Į KURIAS 2019 METAIS PRIIMAMI STUDENTAI, SKAIČIAUS IR STUDIJŲ STIPENDIJŲ SKAIČIAUS PASKIRSTYMO PAGAL AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS IR STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPES SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Antrosios pakopos studijų vietų įsakymo keitimas (2019-07-25).docx
Susiję dokumentai 0
2019-07-25 Nr.: V-861
DĖL INSTITUCIJŲ, VYKDANČIŲ MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, VEIKLOS AKREDITACIJOS
Dėl_Institucijų _akreditavimo.docx
Susiję dokumentai 0
2019-07-25 Nr.: V-859
DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2019 M. BALANDŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. V- 524 „DĖL VALSTYBĖS FINANSUOJAMŲ REZIDENTŪROS STUDIJŲ VIETŲ, Į KURIAS 2019 METAIS PRIIMAMI STUDENTAI, SKAIČIAUS PASKIRSTYMO UNIVERSITETAMS PAGAL SPECIALYBES“ PAKEITIMO
Rezidenturos_įsakymo_keitimas_(2019 m. liepos 24 d. pakeitimas) sured.docx
Susiję dokumentai 0