2019-05-20 Aktuali redakcija Nr.: V-603
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2016 M. KOVO 9 D. ĮSAKYMO NR. V-177 „DĖL VALSTYBINIŲ KOLEGIJŲ STUDIJŲ INFRASTRUKTŪROS TOBULINIMO VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Įsakymas dėl MK infrastruktūrinio projekto 2019-05-10.docx
Susiję dokumentai 0
2019-05-17 Aktuali redakcija Nr.: V-600
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2017 M. GEGUŽĖS 17 D. ĮSAKYMO NR. V-373 „DĖL ASMENŲ, PAGEIDAUJANČIŲ MOKYTIS PAGAL PIRMINIO ARBA TĘSTINIO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS, BENDROJO PRIĖMIMO Į VALSTYBINĘ AR SAVIVALDYBĖS ARBA NEVALSTYBINĘ PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Priėmimtvark_keitim_2019.docx
Susiję dokumentai 0
2019-05-16 Aktuali redakcija Nr.: V-561
DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2006 M. BALANDŽIO 12 D. ĮSAKYMO NR. ISAK-678 „DĖL KOMISIJOS SUDARYMO IR REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Įsakymas.docx
Susiję dokumentai 0
2019-05-13 Aktuali redakcija Nr.: V-558
DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 1 PRIORITETO „MOKSLINIŲ TYRIMŲ, EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS IR INOVACIJŲ SKATINIMAS“ 01.2.2-CPVA-K-703 PRIEMONĖS „KOMPETENCIJOS CENTRŲ IR INOVACIJŲ IR TECHNOLOGIJŲ PERDAVIMO CENTRŲ VEIKLOS SKATINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 3 PATVIRTINIMO
703 PFSA Nr. 3.DOCX
703 PFSA Nr. 3 5 priedas.DOCX
703 PFSA Nr. 3 4 priedas.DOCX
703 PFSA Nr. 3 3 priedas.DOCX
703 PFSA Nr. 3 2 priedas.DOCX
703 PFSA Nr. 3 1 priedas.DOCX
Įsakymas dėl 703 PFSA Nr. 3 patvirtinimo.DOCX
Susiję dokumentai 0
2019-05-13 Aktuali redakcija Nr.: V-555
DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2019 M. BALANDŽIO 12 D. ĮSAKYMO NR. V-398 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 9 PRIORITETO „VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ POTENCIALO DIDINIMAS“ 09.1.2-CPVA-K-722 PRIEMONĖS „PROFESINIO MOKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“, PAKEITIMO
Isakymas Del 722 PFSA keitimo.docx
Susiję dokumentai 0
2019-05-13 Aktuali redakcija Nr.: V-557
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2011 M. KOVO 16 D. ĮSAKYMO Nr. V-435 „DĖL TARPTAUTINIŲ UŽSIENIO KALBŲ EGZAMINŲ ĮVERTINIMŲ ĮSKAITYMO IR ATITIKMENŲ VALSTYBINIŲ UŽSIENIO KALBŲ BRANDOS EGZAMINŲ ĮVERTINIMAMS NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
TUKE_2_priedas.docx
TUKE_I_priedas.docx
TUKE_3.5.19.docx
Susiję dokumentai 0
2019-05-09 Aktuali redakcija Nr.: V-551
DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2019 M. VASARIO 8 D. ĮSAKYMO NR. V-110 „DĖL VALSTYBINIO STUDIJŲ, MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR EKSPERIMENTINĖS (SOCIALINĖS, KULTŪRINĖS) PLĖTROS 2013–2020 METŲ PLĖTROS PROGRAMOS 2019–2020 METŲ VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Įsak dėl SMTEP 2136 ir 2141 priemonių keitimo.docx
Susiję dokumentai 0
2019-05-09 Aktuali redakcija Nr.: V-548
DĖL GELTONŲJŲ AUTOBUSŲ SKIRSTYMO KRITERIJŲ SĄRAŠŲ 2019 METAMS PATVIRTINIMO
Kriterijai 2019.docx
Susiję dokumentai 0
2019-05-09 Aktuali redakcija Nr.: V-547
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2015 M. KOVO 9 D. ĮSAKYMO NR. V-193 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 9 PRIORITETO „VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ POTENCIALO DIDINIMAS“ 09.3.3-ESFA-V-711 PRIEMONĖS „MOKSLININKŲ IR KITŲ TYRĖJŲ GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
711 priemones PFSA pakeitimas, doktorantura, periodika, lituanistika.docx
Susiję dokumentai 0
2019-05-09 Aktuali redakcija Nr.: V-546
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2016 M. GRUODŽIO 1 D. ĮSAKYMO NR. V-1072 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 9 PRIORITETO „VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ POTENCIALO DIDINIMAS“ 09.2.2-ESFA-V-707 PRIEMONĖS „ASMENŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, GALIMYBIŲ MOKYTIS GERINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 2 PATVIRTINIMO“, PAKEITIMO
707 PFSA NR2 keitimo projektas_poTS.docx
Susiję dokumentai 0