2018-03-13 Nr.: V-242
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2005 M. BALANDŽIO 5 D. ĮSAKYMO NR. ISAK-556 „DĖL NUOSEKLIOJO MOKYMOSI PAGAL BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2018-03-13-V-242.docx
Susiję dokumentai 0
2017-07-04 Nr.: V-554
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2005 M. BALANDŽIO 5 D. ĮSAKYMO NR. ISAK-556 „DĖL NUOSEKLIOJO MOKYMOSI PAGAL BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2017-07-04-V-554.docx
Susiję dokumentai 0
2017-02-13 Nr.: V-78
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2005 M. BALANDŽIO 5 D. ĮSAKYMO NR. ISAK-556 „DĖL NUOSEKLIOJO MOKYMOSI PAGAL BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2017-02-13-V-78.docx
Susiję dokumentai 0
2015-07-17 Nr.: V-767
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2005 M. BALANDŽIO 5 D. ĮSAKYMO NR. ISAK-556 „DĖL NUOSEKLIOJO MOKYMOSI PAGAL BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2015-07-17-V-767.docx
Susiję dokumentai 0
2014-05-26 Nr.: V-466
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2005 M. BALANDŽIO 5 D. ĮSAKYMO NR. ISAK-556 „DĖL NUOSEKLIOJO MOKYMOSI PAGAL BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2014-05-26-V-466.docx
Susiję dokumentai 0
2012-05-08 Nr.: V-766
DĖL NUOSEKLIOJO MOKYMOSI PAGAL BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2012-05-09-766(1).doc
2012-05-09-766(2).doc
Susiję dokumentai 0
2011-06-06 Nr.: V-990
DĖL EKSPERIMENTINIO NUOSEKLIOJO MOKYMOSI PAGAL BENDROJO LAVINIMO PROGRAMAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2011-06-06-V-990(1).doc
2011-06-06-V-990(2).doc
2011-06-06-V-990(3).doc
Susiję dokumentai 0
2009-09-15 Nr.: ISAK-1831
Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. ISAK-556 "Dėl nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
2009-09-15-ISAK-1831(1).doc
Susiję dokumentai 0
2008-06-27 Nr.: ISAK-1882
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2005 M. BALANDŽIO 5 D. ĮSAKYMO NR. ISAK-556 „DĖL NUOSEKLIOJO MOKYMOSI PAGAL BENDROJO LAVINIMO PROGRAMAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2008-06-27-ISAK-1882(1).doc
Susiję dokumentai 0
2007-02-20 Nr.: ISAK-237
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2005 M. BALANDŽIO 5 D. ĮSAKYMO NR. ISAK-556 "DĖL NUOSEKLIOJO MOKYMOSI PAGAL BENDROJO LAVINIMO PROGRAMAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO"
2007-02-20-ISAK-237(1).doc
Susiję dokumentai 0