Teisinė informacija

DĖL LEIDIMO VYKDYTI STUDIJAS IR SU STUDIJOMIS SUSIJUSIĄ VEIKLĄ IŠDAVIMO ŠV. IGNACO LOJOLOS KOLEGIJAI