Licencijavimas

Licencijavimas

Teisės aktai, reglamentuojantys licencijų vykdyti formalųjį profesinį mokymą, išdavimą:

Licencija vykdyti formalųjį profesinį mokymą:

Licencijas išduoda Licencijos išduodamos Išsamesnė informacija
Švietimo ir mokslo ministerija
  • Juridiniams ir fiziniams asmenims
  • Lietuvos ar kitos valstybės narės organizacijoms bei jų padaliniams, įsteigtiems Lietuvos Respublikoje

Švietimo ir mokslo ministerijos

  • Profesinio mokymo ir orientavimo skyrius

Romualda Kavaliauskienė
Tel. (8 5) 2191 206
El p. Romualda.Kavaliauskiene@smm.lt
(dėl dokumentų licencijai gauti pateikimo ir licencijos išdavimo)
 

  • Informacinių sistemų ir dokumentų valdymo skyrius

Edmundas Rupšlaukis
Tel. (8 5) 2191 139
El p. Edmundas.Rupslaukis@smm.lt
(dėl formaliojo profesinio mokymo programų registravimo)

  • Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro Profesinio mokymo kokybės užtikrinimo skyrius

Rūta Karvelytė
Tel. (8 5) 2497 126
El p. ruta.k@pmmc.lt
(ekspertizės akto dėl pasirengimo vykdyti formaliojo profesinio mokymo programas gavimo klausimu)

Adresas: Geležinio Vilko g. 12, LT-01112 Vilnius

Kiti teisės aktai, susiję su licencijų vykdyti formaliojo profesinio mokymo programas, išdavimu

Rinkliavos mokestis už licenciją vykdyti formalųjį profesinį mokymą  

Lėšų gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752
Sąskaitos Nr. LT24 7300 0101 1239 4300
Gavėjo bankas – „Swedbank“, AB
Įmokos kodas 5759
Mokesčio pavadinimas: už licencijos vykdyti formaliojo profesinio mokymo programas išdavimą 34 eurai (120 litų), papildymą, patikslinimą ar dublikato išdavimą 17 eurų (60 litų)