Struktūra

Brandos egzaminai. Patvirtinta tvarka

Atnaujinta: 2020 04 20

Kiek egzaminų turėčiau išlaikyti norėdamas gauti brandos atestatą?

Norint gauti brandos atestatą reikia būti išlaikius du brandos egzaminus (išskyrus atvejus, kai nuo pasirinkto brandos egzamino mokyklos vadovo įsakymu abiturientas yra atleistas). Vienas iš jų privalomas – lietuvių kalbos ir literatūros. Šio egzamino tipą – valstybinį ar mokyklinį – renkasi mokinys.

Kiek egzaminų iš viso galima rinktis laikyti?

Kokius egzaminus ir kiek jų laikyti, priklauso nuo studijų programų, kurias norėtum pasirinkti. Be lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino, dar galima laikyti ne daugiau kaip 6 dalykų brandos egzaminus ir parengti brandos darbą. Brandos darbas prilyginamas mokykliniam brandos egzaminui. Jo rezultatas įskaitomas stojant į aukštąsias mokyklas. Jei brandos darbas I ar II konkursinio dalyko bus įvertintas 9 ar 10, skaičiuojant konkursinį balą stojančiajam bus skiriama papildomai 0,25 balo.

Ar per visus egzaminus galiu rašyti tik juodos spalvos tušinuku?

Taip, per egzaminus galima rašyti tik juodos spalvos tušinuku. Korektūros priemonėmis naudotis negalima. 

Kokios sąlygos keliamos, kad galėčiau laikyti privalomą lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą?

Privalomą lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą leidžiama laikyti, jei išlaikyta lietuvių kalbos ir literatūros įskaita.

Ar keičiasi lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminas?

  • Egzaminas nesikeičia. Laikydami lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą abiturientai kaip ir praėjusiais metais autorius rašiniui galės pasirinkti iš visų šio dalyko programoje privalomų autorių.
  • Mokiniai per egzaminą galės naudotis privalomų programinių autorių kūriniais, pateiktais elektroniniu formatu. Kiekvienai 14 mokinių grupei bus skiriami ne mažiau kaip du kompiuteriai. Kompiuteryje bus galima rasti autorių kūrinius ir tai, kas svarbu, pasižymėti užduoties sąsiuvinyje. Pradėti naudotis kompiuteriu mokinys galės praėjus valandai nuo egzamino pradžios. Kiekvienas mokinys, kol iki egzamino pabaigos liks pusantros valandos, galės prieiti prie kompiuterio vieną kartą – ne ilgiau kaip 20 minučių arba du kartus – ne ilgiau kaip po 10 minučių. Jeigu iki egzamino pabaigos liko pusantros valandos ir mokinys kompiuteriu dar išvis nepasinaudojo (ar pasinaudojo tik 10 minučių), jis kompiuteriu per tą likusį 1,5 val. laiką galės pasinaudoti tik vieną kartą ir ne ilgiau kaip 10 minučių. Tokia tvarka nustatyta dėl to, kad, likus iki egzamino pabaigos 1,5 val., nesusidarytų eilės.
  • Kaip ir anksčiau per egzaminą bus galima naudotis Dabartinės lietuvių kalbos žodynu ir dvikalbiais žodynais.

Kur turėsiu laikyti pasirinktus brandos egzaminus?

Informacija, kuriose savivaldybių mokyklose abiturientai laikys brandos egzaminus, skelbiama savivaldybių tinklalapiuose ir mokyklose.

Ką daryti, jei neatvykau į egzaminą?

Neatvykus į egzaminą, tą pačią ar kitą dieną mokyklos vadovui reikia pateikti neatvykimo priežastį paaiškinančius dokumentus ir prašymą atidėti pasirinktą egzaminą pakartotinei sesijai. Sprendimą dėl egzamino atidėjimo pakartotinei sesijai priims mokyklos vadovas.

Ką daryti, jei neišlaikiau egzamino?

Per pagrindinę sesiją lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio ar mokyklinio brandos egzamino neišlaikę mokiniai pakartotinėje sesijoje galės laikyti tik mokyklinį brandos egzaminą. Neišlaikę kitų mokyklinių ar valstybinių brandos egzaminų, juos laikyti galės tik kitais metais.
Jei tau svarbaus egzamino neišlaikei ar jį išlaikei nepakankamai gerai, kad įstotum į savo norimą studijų programą, specialiai jam ruoškis ir laikyk kitais metais.

Ką galiu daryti, jei nesutinku su gautu egzamino darbo įvertinimu?

Per 2 darbo dienas nuo rezultatų paskelbimo dienos gali teikti mokyklos vadovui apeliaciją, kad darbas būtų dar kartą peržiūrėtas ir įvertintas iš naujo.
Apeliaciją rekomenduojama teikti tuo atveju, jei mokinys, susipažinęs su savo darbo rezultatais ir atlikto valstybinio brandos egzamino darbo virtualia kopija, yra pagrįstai įsitikinęs įvertinimo klaidingumu. Apeliacijos metu darbas vertinamas iš naujo, todėl įvertinimas gali ne tik padidėti, bet ir sumažėti.

Kas gali laikyti egzaminus per pakartotinę sesiją?

Pakartotinėje sesijoje brandos egzaminus gali laikyti tie mokiniai, kuriems pagrindinės sesijos dalykų brandos egzaminai buvo atidėti dėl pateisinamos priežasties. Ar priežastis tikrai pateisinama ir ar atidėti egzaminus, sprendžia mokyklos vadovas.  

Ar brandos darbą gali rinktis ir III gimnazijos klasių mokiniai?

Nuo 2018–2019 mokslo metų brandos darbą gali rinktis III ir IV gimnazijos klasės mokiniai. Brandos darbą IV gimnazijos klasės mokiniai pasirenka iki einamųjų mokslo metų rugsėjo 25 dienos, o III gimnazijos klasės mokiniai – iki einamųjų mokslo metų sausio 15 dienos ir rengia tiek III, tiek IV gimnazijos klasėje. Nepasirinkęs brandos darbo III gimnazijos klasėje, mokinys jį pasirinkti gali IV gimnazijos klasėje.