Struktūra

Naudinga informacija

Atnaujinta: 2020 04 20
  • Informacija apie profesijas, kvalifikacijas, profesines ir aukštąsias mokyklas, mokymo ir studijų programas – Atviros informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemos (AIKOS) interneto svetainėje www.aikos.smm.lt
  • Lietuvos aukštųjų mokyklų bendrojo priėmimo tvarka, konkursinio balo skaičiuoklė, praėjusių metų konkursiniai balai skelbiami www.lamabpo.lt
  • Studijų kokybės vertinimo centras skelbia duomenis apie vertintas visų Lietuvos aukštųjų mokyklų studijų programas, jų akreditaciją www.skvc.lt
  • Informaciją apie lengvatines paskolas, socialines stipendijas ir tikslines išmokas neįgaliems studentams studijų prieinamumui užtikrinti teikia Valstybinis studijų fondas www.vsf.lt