Struktūra

Patarimai apsisprendusiems stoti į užsienio aukštąsias mokyklas

Atnaujinta: 2020 04 23
  • Svarbu suprasti, kad situacija daugelyje valstybių vis dar kinta. Valstybės, visų pirma, svarsto kaip epidemijos laikotarpiu reikėtų suvaldyti jų piliečių bendrojo ugdymo pabaigimą ir stojimą į aukštąsias mokyklas, o priklausomai nuo šių sprendimu ryškėja ir sąlygos bei terminai kurie bus taikomi stojantiesiems iš užsienio.

  • Dauguma valstybių signalizuoja, kad dėl Covid-19 protrūkio su stojimu į aukštąsias mokyklas susiję terminai bus peržiūrėti, bus taikomos kitos priemonės lankstumui užtikrinti.

  • Patikimą informaciją apie sprendimus susijusius su stojimu į aukštąsias mokyklas galima rasti pačių aukštųjų mokyklų internetinėse svetainėse ir viešinamoje informacijoje, ministerijų kuruojančių aukštąjį mokslą internetinėse svetainėse ir centralizuoto priėmimo organizacijų svetainėse (LAMA BPO atitikmenys kaip pvz. UCAS).

  • Europos sąjungos valstybės - narės komunikuoja tarpusavyje dėl priimamų sprendimų ir informuoja viena kitą apie pokyčius susijusius su brandos egzaminais, brandos atestatų išdavimu ir kitais susijusiais klausimais. Švietimo ir mokslo ministerija planuoja brandos atestatų išdavimą Lietuvoje pradėti nuo rugpjūčio 7 d. Taip pat, planuojame informuoti kitų valstybių Švietimo ministerijas apie pokyčius mūsų sistemoje ir prašyti atsižvelgti į juos organizuojant priėmimo procesus.