Struktūra

Tolesnis mokymasis ir studijos

Atnaujinta: 2020 04 20

Įgijus vidurinį išsilavinimą galima tęsti mokymąsi profesinio mokymo įstaigoje arba rinktis studijas aukštojoje mokykloje – kolegijoje ar universitete.

 
Profesinis mokymas
Koleginės studijos
Universitetinės studijos
Trukmė
Mokyklinė forma.
Dažniausiai 1–2 metai.
Pameistrystės mokymo organizavimo forma. Asmeniui, kuris dirba ir mokosi, siekdamas darbui  reikalingos kvalifikacijos.
Nuolatinė forma. Dažniausiai 3 metai.
Ištęstinė forma. Dažniausiai 4 metai.
Nuolatinė forma. Dažniausiai 4 metai.
Ištęstinė forma. Dažniausiai 5 metai.
Mokymosi pobūdis
Profesinio mokymo programa skiriama darbo rinkos poreikius atitinkančioms profesijos kompetencijoms įgyti.
Studijų programa orientuota į kompetencijų, reikalingų konkrečiam darbui, įgijimą.
Studijų programa orientuota į platų teorinį pasirengimą ir aukščiausio lygio profesinius gebėjimus.
Įgyjama kvalifikacija
Kvalifikacija
Profesinio bakalauro laipsnis
Bakalauro laipsnis
Studijų pakopos
-
Viena:
profesinis bakalauras
Trys:
bakalauras, magistrantūra, doktorantūra
Ar galima tęsti studijas aukštesnėje pakopoje?
Taip, asmuo, turintis brandos atestatą ir baigęs profesinio mokymo programą, gali stoti į universitetus ir kolegijas.
Baigusiems profesinio mokymo įstaigą su pagyrimu, stojant į tos pačios srities studijas kolegijoje ar universitete pridedamas papildomas 1 balas. Baigusiems profesinio mokymo įstaigą ir turintiems ne mažesnį nei vienų metų darbo pagal įgytą kvalifikaciją stažą, stojant į tos pačios srities studijas kolegijoje taip pat pridedamas papildomas 1 balas.
Taip, baigus kolegiją galima tęsti studijas universitetų magistrantūroje.  Priklausomai nuo studijuotos ir pasirinktos studijų krypties, gali būti taikomi papildomi reikalavimai.
Taip, galima stoti į magistrantūrą. Priklausomai nuo studijuotos ir pasirinktos studijų krypties, gali būti taikomi papildomi reikalavimai.
Tarptautiniai mainai
Gali atlikti praktinį mokymą pagal tarptautinių mainų programas.
Galima studijuoti, atlikti praktiką užsienio aukštosiose mokyklose pagal tarptautinių mainų programas.
Praktika
Praktinis mokymas sudaro ne mažiau kaip du trečdalius mokymo programos.
Praktika atliekama profesinio mokymo įstaigoje, įmonėje, pas meistrą, verslininką, ūkininką.
Baigiamasis modulis įgyvendinamas  realioje darbo vietoje.
Praktinis rengimas sudaro ne mažiau kaip trečdalį studijų programos. Praktikos apimtis – ne mažiau kaip 30 kreditų.
 
Praktika – ne mažiau kaip 15 kreditų.
Stipendijos
Profesinio mokymo įstaigų  mokiniai gali pretenduoti į valstybės skiriamas stipendijas ir paramą. Stipendijų ir paramos dydį nustato pačios profesinio mokymo įstaigos.
Aukštųjų mokyklų studentai gali pretenduoti į valstybės skiriamas socialines ir skatinamąsias stipendijas.
Socialinės stipendijos – tai parama tiems, kurių šeimos pajamos mažos (yra socialiai remtini), našlaičiams ir neįgaliesiems.
Skatinamosios stipendijos mokamos už gerus studijų rezultatus. Jų dydį ir skyrimo tvarką nustato pačios aukštosios mokyklos.
Specialias stipendijas skiria įvairios organizacijos, darbdaviai, pačios aukštosios mokyklos.
Studentai, turintys negalią, be socialinių stipendijų dar gali gauti ir tikslines išmokas.