Abiturientams

2016 m. priėmimo į valstybės finansuojamas vietas minimalūs reikalavimai

  • Stojantieji į valstybės finansuojamas vietas aukštosiose mokyklose (į humanitarinių mokslų studijų srities studijų programas) turės būti išlaikę:

1) lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą (valstybinį – jeigu stoja į universitetus, mokyklinį – jeigu stoja į kolegijas);

2) užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu;

3) matematikos brandos egzaminą ne žemesniu nei patenkinamu pasiekimų lygiu.


  • Stojantieji į valstybės finansuojamas vietas aukštosiose mokyklose (į socialinių, biomedicinos, fizinių ir technologijos mokslų studijų sričių programas) turės būti išlaikę: 

1) lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą (valstybinį – jeigu stoja į universitetus, mokyklinį – jeigu stoja į kolegijas);

2) užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu;

3) matematikos brandos egzaminą ne žemesniu nei pagrindiniu pasiekimų lygiu.


  • Stojantieji į valstybės finansuojamas vietas aukštosiose mokyklose (į menų studijas) turės būti išlaikę:

1) lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą (valstybinį – jeigu stoja į universitetus, mokyklinį – jeigu stoja į kolegijas);

2) užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu.


Švietimo ir mokslo ministro įsakymas dėl asmenų, pretenduojančių į valstybės finansuojamas pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalių rodiklių nustatymo