Mokiniams ir studentams

Brandos darbas

Atnaujinta: 2017 09 08

Informacija abiturientams apie brandos darbą

Šie mokslo metai – pirmieji, kai abiturientai gali rinktis atlikti brandos darbą. Norintieji jį atlikti prašymus mokyklos vadovui turi pateikti iki rugsėjo 18 d.

Brandos darbas:

* Yra prilyginamas mokykliniam brandos egzaminui.
* Atliekamas nuo 2017 m. spalio 16 d. iki 2018 m. kovo 16 d.
* Už labai gerai (9–10 balų) įvertintą brandos darbą stojant į aukštąsias mokyklas skiriami papildomi balai.

Kas gali atlikti brandos darbą?

* Abiturientai
* Mokiniai patys renkasi individualaus ugdymo plano dalyką, iš kurio atliks brandos darbą.

Kaip atlikti brandos darbą?

* Pasirenkate dalyką, iš kurio atliksite brandos darbą. Galite laisvai rinktis geriausiai jūsų interesus ir pomėgius atitinkančią darbo idėją.
* Mokyklos vadovas, derindamas su mokiniu, paskiria darbo vadovą.
* Patys kursite savo idėjos įgyvendinimo strategiją, planuosite laiką ir organizuosite veiklas.
* Pagalbos sulauksite iš darbo vadovo – jis ne tik analizuos jūsų darbo eigą, bet ir konsultuos, patars.
* Esant poreikiui, darbą arba jo dalį galite atlikti mokslo centruose, kitose organizacijose ar įmonėse.
* Parengsite atlikto brandos darbo aprašą ir jį pristatysite.

Kaip vertinamas brandos darbas?

* Darbą pagal iš anksto parengtus kriterijus vertina darbo vadovas ir vertinimo komisija.
* 30 proc. balo skiriama už darbo rengimo procesą, 50 proc. – už rezultatą, t .y. atliktą tyrimą ar sukurtą produktą, 20 proc. –  už pristatymą.
* Visos trys brandos darbo atlikimo dalys yra privalomos ir turi būti įvertintos ne mažesniu kaip patenkinamu balu.
* Galutinį brandos darbo įvertinimą vertinimo komisija pateikia pasibaigus brandos darbo pristatymams.

Daugiau apie brandos darbą http://www.nec.lt/532/.