Mokiniams ir studentams

Mokymo sutartys

Atnaujinta: 2013 10 30

Mokymo sutartys

Mokymo sutartis - mokinio ir mokyklos susitarimas dėl mokymo ir mokymosi.

Jei Tau mažiau nei 14 metų, Tavo vardu sutartį sudaro tėvai, jei daugiau – Tu pats sudarai sutartį turėdamas tėvų sutikimą.

Sutartyje aprašomi mokyklos, mokinio (jo tėvų) įsipareigojimai, kurie turi būti abiejų šalių vykdomi. Prieš pasirašydamas sutartį atidžiai ją perskaityk, kilus neaiškumams, kreipkis į mokytoją ar mokyklos administraciją.