Parama studentams

Doktorantų stipendijos

Visiems nuolatinės formos mokslo ir meno doktorantams, kurių doktorantūra apmokama Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, iš doktorantūrą vykdančioms mokslo ir studijų institucijoms paskirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų kaip valstybės parama mokamos doktoranto stipendijos, kurių dydžiai:

  • pirmųjų metų doktorantams – 8,3 bazinės socialinės išmokos dydžio;
  • antrųjų, trečiųjų ir ketvirtųjų metų doktorantams – 9,6 bazinės socialinės išmokos dydžio.

Mokslo doktorantai, aktyviai vykdantys mokslinius tyrimus, ir meno doktorantai, aktyviai vykdantys tyrimus ir (ar) kuriantys, atliekantys ir viešai pristatantys meno kūrinius, be stipendijos, gali gauti ne didesnę kaip 8 bazinių socialinių išmokų dydžio per mėnesį stipendiją už akademinius pasiekimus.

Doktorantai taip pat gali vieną kartą per metus gauti ne didesnę kaip 30 bazinių socialinių išmokų dydžio paramą jų akademinių išvykų (išvyka į tarptautinį mokslo ar meno renginį pristatyti savo mokslinių tyrimų ir (ar) meno kūrinių, dalyvavimas tarptautiniame seminare ar doktorantų mokykloje, stažuotė mokslo ir studijų ar kitoje institucijoje, vykdančioje mokslinius tyrimus) išlaidoms padengti.

Stipendijas už akademinius pasiekimus ir paramą skiria ir moka Lietuvos mokslo taryba pagal Stipendijų už akademinius pasiekimus ir paramos doktorantams skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašą.

Aktualūs teisės aktai

Aktualios nuorodos