Parama studentams

Parama neįgaliesiems

Neįgalūs studentai, turintys 45 procentų ar mažesnį darbingumą arba sunkų ar vidutinį neįgalumą, gali gauti socialines stipendijas. Socialinės stipendijos dydis šiuo metu – 123,50 eurų per mėnesį.

Socialines stipendijas administruoja ir informaciją apie jas teikia Valstybinis studijų fondas.

Studentas, norėdamas gauti socialinę stipendiją, privalo užsiregistruoti Valstybinio studijų fondo interneto tinklalapyje ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos paraišką. Fondas kasmet priima paraiškas socialinėms stipendijoms gauti:

  • pavasario semestrui (įskaitant vasaros atostogų laikotarpį): einamųjų metų sausio 20 d. – vasario 20 d.;
  • rudens semestrui (įskaitant žiemos atostogų laikotarpį): einamųjų metų rugsėjo 15 d. – spalio 10 d.

Taip pat nuo 2012 m. pažangūs studentai, kuriems nustatytas 45 procentų ir mažesnis darbingumo lygis, gali gauti tikslinę išmoką studijų prieinamumui užtikrinti. Šios išmokos dydis šiuo metu – 152 eurai per mėnesį.

Ši parama skiriama įgyvendinant Europos socialinio fondo paremtą projektą „Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams“. Projektą įgyvendina Valstybinis studijų fondas su partneriais – 36 Lietuvos aukštosiomis mokyklomis.

Tikslines išmokas studijų prieinamumui užtikrinti administruoja ir informaciją apie jas teikia Valstybinis studijų fondas.

Be socialinės stipendijos ir tikslinės išmokos studijų prieinamumui užtikrinti neįgaliems studentams taip pat skiriama papildoma parama:

  • 180 Lt per mėnesį išmokos specialiesiems poreikiams tenkinti;
  • 416 Lt per semestrą tikslinės išmokos studijų išlaidoms iš dalies padengti.

Šią finansinę pagalbą gali gauti studentai, turintys sunkų arba vidutinį neįgalumo lygį arba 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį, aukštojoje mokykloje pirmą kartą studijuojantys pagal pirmos ar antros pakopos arba vientisųjų studijų programą ir neturintys įsiskolinimų bei drausminių nuobaudų.

Nurodytą finansinę pagalbą neįgaliesiems studentams administruoja ir informaciją apie ją teikia Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Aktualūs teisės aktai

Aktualios nuorodos