Parama studentams

Socialinės stipendijos

Į socialines stipendijas gali pretenduoti Lietuvoje veikiančių aukštųjų mokyklų ir užsienio aukštųjų mokyklų filialų studentai – studijuojantys valstybinėse ir nevalstybinėse aukštosiose mokyklose, gaunantys valstybės finansavimą ar studijų stipendiją bei už studijas mokantys savo lėšomis. Socialinės stipendijos dydis šiuo metu – 123,50 eurų.

Socialines stipendijas administruoja ir informaciją apie jas teikia Valstybinis studijų fondas.

Socialines stipendijas gali gauti aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos, vientisųjų studijų, antrosios pakopos studijų studentai ir studentai, studijuojantys pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas (išskyrus rezidentūrą).

Socialinės stipendijos mokamos:

  • gaunantiems socialinę pašalpą pagal LR Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;
  • esant nustatytam 45 ar mažesniam darbingumo, sunkiam ar vidutiniam neįgalumo lygiams;
  • ne vyresniems 25 metų, kuriems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa ar rūpyba arba kurių abu tėvai mirę.

Socialinės stipendijos skiriamos vienam studijų semestrui, įskaitant to semestro sesiją ir atostogų laikotarpį, bet ne ilgiau kaip iki studijų pabaigos.

Studentas, norėdamas gauti socialinę stipendiją, privalo užsiregistruoti Valstybinio studijų fondo interneto tinklalapyje ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos paraišką. Fondas kasmet priima paraiškas socialinėms stipendijoms gauti:

  • pavasario semestrui (įskaitant vasaros atostogų laikotarpį): einamųjų metų sausio 20 d. – vasario 20 d.;
  • rudens semestrui (įskaitant žiemos atostogų laikotarpį): einamųjų metų rugsėjo 15 d. – spalio 10 d.

Jeigu lieka lėšų, skelbiami papildomi prašymų priėmimai, apie kuriuos Fondas skelbia savo svetainėje.

Aktualūs teisės aktai

Aktualios nuorodos