Paskolos

Valstybės remiamos paskolos

Atnaujinta: 2016 03 09

Valstybės remiamos paskolos studentams – tai lengvatinės, mažesnių nei rinkos kaina palūkanų, paskolos, už kurias laiduoja valstybė.

Valstybės remiamas paskolas administruoja ir informaciją apie jas teikia Valstybinis studijų fondas.

Valstybės remiamas paskolas gali gauti visi – ir valstybinių, ir nevalstybinių – aukštųjų mokyklų studentai.

Teikiamos trijų rūšių paskolos:

  • studijų kainai – mokantiesiems už studijas;
  • gyvenimo išlaidoms;
  • dalinėms studijoms užsienyje pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis.

Paskolos grąžinimas:

  • paskola turi būti pradedama grąžinti ne vėliau kaip praėjus vieneriems metams po studijų baigimo;
  • paskolos grąžinimo trukmė – 15 metų.

Palūkanų mokėjimas:

  • Už studentus, paėmusius valstybės remiamas paskolas, palūkanos, skaičiuojamos studijų metu, gali būti apmokamos iš valstybės lėšų, kuriomis disponuoja Fondas.

Aktualūs teisės aktai

Aktualios nuorodos