Mokiniams ir studentams

Studijų kokybė

Atnaujinta: 2013 07 02

Švietimo ir mokslo ministerija ne rečiau kaip kas 6 metai inicijuoja aukštosios mokyklos išorinį vertinimą, kurio tikslas – sukurti prielaidas aukštosios mokyklos veiklai gerinti, skatinti jos kokybės kultūrą, informuoti visuomenę apie aukštosios mokyklos veiklos kokybę, vertinimo rezultatų pagrindu teikti rekomendacijas dėl aukštosios mokyklos veiklos plėtros.

Vertinimui keliami tokie uždaviniai:

  • Realiųjų išteklių vertinimas – įvertinama, ar aukštųjų mokyklų materialieji ir žmogiškieji) ištekliai atitinka minimalius studijų sąlygų ir organizavimo kokybės reikalavimus;
  • Veiklos atitikties vertinimas – tikrinama, ar aukštosios mokyklos statute (įstatuose, nuostatuose) nurodyta veikla atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus, Europos aukštojo mokslo erdvės nuostatas.

Aukštųjų mokyklų vertinimas baigiamas sprendimu dėl aukštosios mokyklos akreditavimo, kuriuo remiantis, aukštoji mokykla gali būti akredituota 6 metams, jei paskutinio išorinio vertinimo metu aukštąją mokyklą nuspręsta įvertinti teigiamai; 3 metams, jeigu paskutinio išorinio vertinimo metu aukštąją mokyklą nuspręsta įvertinti neigiamai (išskyrus tuos atvejus, kai neigiamas įvertinimas pakartotinis). Aukštosios mokyklos taip pat gali būti neakredituotos, jeigu pakartotinai įvertinama neigiamai.

Aktualūs teisės aktai

Aktualios nuorodos