Mokslas

ES programa „Europos horizontas“

Atnaujinta: 2021 11 29

ES bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Europos horizontas“

ES bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Europos horizontas“ pakeitė 2014–2020 m. vykusią programą „Horizontas 2020“.

Programai „Europos horizontas“ planuojama skirti apie 95,5 mlrd. eurų.

Programos tikslas – užtikrinti ES mokslinių tyrimų ir inovacijų lyderystę pasaulyje.

Pagrindinės naujovės „Europos horizonte“

Europos inovacijų taryba: parama novatoriams, vykdant dvi pagrindines finansavimo priemones – viena skirta ankstyvosioms stadijoms, kita – vystymuisi ir įsitvirtinimui rinkoje.

Misijos: priemonių rinkiniai, siekiant drąsių ir ambicingų, kurie turi įtakos mūsų kasdieniam gyvenimui. „Europos horizonte“ yra 5 pagrindinės misijų sritys (žr. daugiau informacijos apie ES misijas).

Atvirojo mokslo politika: privaloma atvira prieiga prie publikacijų ir atviro mokslo principai taikomi visoje programoje (žr. Atvirasis mokslas „Europos horizonte“).

Naujas požiūris į partnerystes: į tikslą orientuotos ir ambicingesnės partnerystės su pramone siekiant ES politikos tikslų (žr. daugiau informacijos apie Europos partnerystes).

 

Programos „Europos horizontas“ struktūra

TextDescription automatically generated with medium confidence

Specialiosios programos, kuria įgyvendinamas „Europos horizontas“ ir EIT, veiklos sritys:

(1) „Pažangus mokslas“ (ERC, MCSA, „Mokslinių tyrimų infrastruktūra“);

(2) „Pasauliniai uždaviniai ir Europos pramonės konkurencingumas“;

(3) „Novatoriška Europa“ (EIC, „Europos inovacijų ekosistemos“, „Europos inovacijų ir technologijų institutas“).

Horizontali sritis – „Dalyvių skaičiaus didinimas ir Europos mokslinių tyrimų erdvės stiprinimas“ yra skirta mažinti mokslo kokybės ir inovacijų atotrūkį tarp Europos šalių (žr. daugiau Dalyvių sk. didinimas ir kompetencijos sklaida ir Europos MTI sistemos pertvarka ir stiprinimas).

EURATOM programa, papildanti „Europos horizontą“.

Europos gynybos fondas, specialioji programa.

Programos „Europos horizontas“ NCP

NCP – tai nacionaliniai kontaktiniai asmenys (angl. National Contact Points) Europos Sąjungos ir asocijuotose valstybėse, savo šalių tyrėjams bei verslo ir viešojo sektoriaus organizacijoms teikiantys kvalifikuotą ir nemokamą pagalbą dalyvauti programoje „Europos horizontas“. 

Kiekvieno NCP veiklos tikslas – teikti pareiškėjams naujausią aktualią informaciją bei visapusiškas konsultacijas įvairiais programos taisyklių taikymo ir dalyvavimo joje klausimais.

NCP tinklo struktūra atspindi programos „Europos Horizontas“ struktūrą, paskiriant asmenis vykdyti NCP veiklą kiekvienai programos teminei sričiai.

Lietuvoje NCP tinklo veiklas vykdo Lietuvos mokslo taryba ir Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA).

Daugiau informacijos apie MITA ir LMT NCP:

https://mita.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/programos-priemones/europos-horizontas/apie-programa-europos-horizontas

https://www.lmt.lt/lt/europos-horizontas/temines-sritys-ir-nacionaliniu-kontaktiniu-atstovu-ncp-paslaugos/surask-savo-ncp/3639

Kita informacija

Europos Komisijos kvietimų ir paraiškų konkursų portale skelbiami: