ES programa „Europos horizontas“

Programos Europos horizontas dokumentai

„EUROPOS HORIZONTAS“ PROGRAMOS REGLAMENTAS SU DALYVAVIMO IR SKLAIDOS TAISYKLĖMIS

  • Pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos horizontas“ ir su ja susijusių dalyvavimo ir sklaidos taisyklių  (lietuvių kalbaanglų kalba)
  • Pasiūlymo dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos horizontas“ ir su ja susijusių dalyvavimo ir sklaidos taisyklių PRIEDAI (lietuvių kalbaanglų kalba)

PASIŪLYMAS DĖL SPECIALIOSIOS PROGRAMOS SKIRTOS „EUROPOS HORIZONTAS“ PROGRAMAI ĮGYVENDINTI

  • Pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMO dėl specialiosios programos, kuria įgyvendinama bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Europos horizontas“ (lietuvių kalbaanglų kalba)
  • Pasiūlymo dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMO dėl specialiosios programos, kuria įgyvendinama bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Europos horizontas“ PREIDAI (lietuvių kalbaanglų kalba)

PASIŪLYMAS DĖL PROGRAMOS PAGAL EURATOMO SUTARTĮ

  • Pasiūlymas dėl TARYBOS REGLAMENTO dėl 2021–2025 m. laikotarpio Europos atominės energijos bendrijos mokslinių tyrimų ir mokymo programos, kuria papildoma bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Europos horizontas“ (lietuvių kalbaanglų kalba)
  • Pasiūlymo dėl TARYBOS REGLAMENTO dėl 2021–2025 m. laikotarpio Europos atominės energijos bendrijos mokslinių tyrimų ir mokymo programos, kuria papildoma bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Europos horizontas“ PRIEDAS (lietuvių kalbaanglų kalba)