Mokslo ir verslo bendradarbiavimas

Elektroniniai mokslo vartai

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA), atsakinga už inovacijų politikos įgyvendinimą Lietuvoje, mokslininkams, mokslo įstaigoms bei verslui pristato naują bendradarbiavimo įrankį. Elektroniniai mokslo vartai – www.e-mokslovartai.lt – leidžia daug efektyviau vykdyti bei užsakinėti mokslinius tyrimus ir pristatyti juos užsienio rinkoms.

E-mokslo vartai veikia patogiu vieno langelio principu ir atveria galimybes Lietuvos ir užsienio verslo subjektams, mokslo ir studijų institucijoms, tyrėjams ir kitiems vartotojams lengvai ir patogiai gauti informaciją apie visas Lietuvoje teikiamas mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros paslaugas, finansavimo programas, inovatyvius produktus bei idėjas ir padeda sklandžiau įgyvendinti mokslinių tyrimų projektus. Vieninga E-mokslo vartų sistema palengvins mokslininkų ir verslininkų bendradarbiavimą, o kartu leis skaidriai sekti vykdomų mokslo tyrimų eigą, įrenginių užimtumą, investicijų į MTEP srautus ir sudarys galimybes pritraukti papildomų užsienio investicijų.