Mokslo ir verslo bendradarbiavimas

Intelektinės nuosavybės apsauga

Intelektinės nuosavybės valdymas

Intelektinės nuosavybės valdymas remiasi principais, kuriuos turėtų įgyvendinti mokslo ir studijų institucijos, kad galėtų veiksmingai valdyti intelektinę nuosavybę, sukurtą joms vykdant savarankišką veiklą arba bendradarbiaujant MTEP srityje. Žinių ir technologijų perdavimas yra skirtas tokios intelektinės nuosavybės aktyviam perdavimui ir naudojimui.
Siekiant pateikti intelektinės nuosavybės politikos gaires, kurių pagalba būtų gerinamas intelektinės nuosavybės valdymas, o taip pat žinių ir technologijų perdavimas, Europos Komisija 2008 m. parengė Rekomendaciją „Dėl intelektinės nuosavybės valdymo žinių perdavimo veikloje bei kitų viešųjų mokslinių tyrimų organizacijų praktikos kodekso“

Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas sukūrė sąlygas Lietuvos mokslo ir studijų institucijoms nuosavybės teise įgyti turtines teises, atsirandančias iš intelektinės veiklos rezultatų, įgytų pagal sutartį ar įstatymų nustatyta tvarka.

Lietuvos mokslo ir studijų institucijos, pakeitusios savo teisinį statusą iš biudžetinės į viešąją įstaigą, turi galimybes institucijos viduje taikyti įvairius intelektinės nuosavybės valdymo principus, skatinančius mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatų komercinimą. Taikydamos priimtinus intelektinės nuosavybės valdymo principus mokslo ir studijų institucijos  gerina savo ekonominę ir socialinę aplinką, daro poveikį savo veiklos rezultatams bei atliepia verslo ir pramonės atstovų, akademinių partnerių interesus, tuo pačiu metu prisidėdamos prie bendro valstybės pažangumo ir gerovės kūrimo.

Lietuvos mokslo ir studijų institucijoms siūlome konsultacinio pobūdžio vadovą, nustatantį gaires teisių, atsirandančių iš intelektinės veiklos rezultatų,valdymo, naudojimo ir disponavimo klausimais:

Naudingos nuorodos:

Teisės aktai:

Lietuvos teisės aktai: