Mokslo ir verslo bendradarbiavimas

Konsultacinė parama

Konsultacinė parama 

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) veiklos sritis – dalyvavimas inovacijų ir inovacijų plėtrai reikalingų taikomųjų mokslinių tyrimų, eksperimentinės (technologinės) plėtros politikos įgyvendinime, susijusių programų bei priemonių įgyvendinimo koordinavimas, administravimas ir finansavimas. (MITA steigėjo teises įgyvendina Švietimo ir mokslo ministerija ir Ūkio ministerija.)

  • Lietuvos inovacijų centras (LIC) teikia inovacijų paramos paslaugas verslo įmonėms, mokslo ir studijų institucijoms, Lietuvos verslo asocijuotoms struktūroms ir verslo paramos organizacijoms. (Šiuo metu LIC dalininkais yra Ūkio ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija bei Lietuvos pramonininkų konfederacija.)