MTEP infrastruktūra

Mokslo ir technologijų parkai

Atnaujinta: 2014 06 02

Mokslo ir technologijų parkai

Mokslo ir technologijų parkas yra juridinis asmuo, kurio pagrindinės funkcijos – stimuliuoti mokslo žinių ir technologijų sklaidos procesus, sudaryti sąlygas komercinti mokslinių tyrimų rezultatus, skatinti mokslo ir verslo ryšius, propaguoti inovacijų kultūrą. Mokslo ir technologijų parkai sudaro palankias sąlygas steigtis įmonėms, vykdysiančioms taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės) plėtros darbus ir diegsiančioms inovacijas:

Lietuvoje aktyviai veikia šie mokslo ir technologijų parkai (kontaktai ir pagrindinės veiklos sritys):

Kiti teisės aktai: