Tarptautinis bendradarbiavimas

Projektas: Lietuvos „HEInnovate“ šalies apžvalga

Projektas: Lietuvos HEInnovate“ šalies apžvalga

Šiuo metu Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (toliau – EBPO) rengia Lietuvos „HEInnovate“ šalies apžvalgą. „HEInnovate“ šalių apžvalgose įvertinamas atitinkamos valstybės narės mokslo ir studijų institucijų verslumas, ištiriamas mokslo ir studijų institucijų inovacinis potencialas ir pateikiamos konkrečios, konstruktyvios rekomendacijos. Be to, dar vienas „HEInnovate“ komponentas yra „HEInnovate“ svetainė (www.heinnovate.eu). Šioje svetainėje aukštosios mokyklos turi galimybę pačios įsivertinti savo inovacinį potencialą pagal aštuonias dimensijas: Lyderystė ir valdymas, Organizaciniai gebėjimai,  Finansavimas, žmonės ir paskatos, Verslumo mokymas ir mokymasis, Verslininkų rengimas ir rėmimas, Skaitmeninė transformacija ir gebėjimai, Keitimasis žiniomis ir bendradarbiavimas, Internacionalizuota institucija, Poveikio vertinimas.

Lietuvos „HEInnovate“ šalies apžvalgai parengti pasiūlytos šios MSI respondentės:

 • Vilniaus universitetas,
 • Kauno technologijos universitetas,
 • Lietuvos sveikatos mokslų universitetas,
 • Klaipėdos universitetas,
 • Vilniaus dailės akademija,
 • Fizinių ir technologijos mokslų centras (FTMC),
 • Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras (LAMMC),
 • Lietuvos energetikos institutas (LEI),
 • Vilniaus kolegija ir
 • Kauno technikos kolegija.

Iš aštuonių dimensijų, pagal kurias galima atlikti analizę, pasiūlytos šios, kuriose bus atliekama gilesnė analizė:

 • Organizaciniai gebėjimai. Finansavimas, žmonės ir paskatos [Organisational Capacity: Funding, People and Incentives]
 • Verslininkų rengimas ir rėmimas [Preparing and Supporting Entrepreneurs]
 • Keitimasis žiniomis ir bendradarbiavimas [Knowledge Exchange and Collaboration]
 • Skaitmeninė transformacija ir gebėjimai [Digital Transformation and Capability]

Šiuo metu yra parengta Lietuvos studijų ir mokslo apžvalga (background report) (rengėjai - STRATA) ir išversta į anglų kalba. 2020 m. gruodžio mėn. apžvalga nusiųsta EBPO.

2020 m. lapkričio mėn. MSI respondentėms EBPO organizavo tris webinarus:

 • “Digital teaching”
 • “Digital infrastructure and HEIs”
 • “Digital hubs and ecosystems”

Sudarytas Stebėsenos komitetas, kurio funkcija - kartu su Europos Komisija ir EBPO  koordinuoti Lietuvos „HEInnovate“ šalies apžvalgos darbus. Institucinė Stebėsenos komiteto sudėtis tokia:

 • Švietimo, mokslo ir sporto ministerija
 • Ekonomikos ir inovacijų ministerija
 • Lietuvos mokslo taryba
 • Lietuvos universitetų rektorių konferencija
 • Lietuvos direktorių konferencija
 • Mokslinių tyrimų ir technologijų organizacija (RTO)
 • Vyriausybės strateginės analizės centras
 • Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra
 • Studijų kokybės vertinimo centras
 • Lietuvos studentų sąjunga