Tarptautinis bendradarbiavimas

Archyvas

Bendrai

 1. Nauja mokslinių tyrimų ir inovacijų programa HORIZONTAS 2020 (Kviečiame teikti atsiliepimus)
 2. Paskelbtos viešosios konsultacijos dėl Europos mokslinių tyrimų erdvės.
 3. 2011 m. vasario 14 d. Europos Komisija paskelbė dokumentą „Žalioji knyga: iššūkius paversti galimybėmis. Bendros strateginės ES mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programos kūrimas“ (toliau – „Žalioji knyga“) ir pradėjo viešuosius debatus dėl būsimų ES mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programų. Viešosios konsultacijus buvo baigtos 2011 m. gegužės 20 d.
  Švietimo ir mokslo ministerija, bendradarbiaudama su Lietuvos mokslo taryba ir Mokslo, technologijų ir inovacijų agentūra, parengė Lietuvos poziciją dėl „Žaliosios knygos“, kuri buvo išsiųsta Europos Komisijai 2011 m. gegužės 24 d.
  Viešųjų konsultacijų metu visos Europos Komisijai pateiktos pozicijos dėl „Žaliosios knygos“: http://ec.europa.eu/research/csfri/index_en.cfm?pg=responses
 4. Dvylikos į Europos Sąjungą 2004 m. įstojusių valstybių (Bulgarija, Kipras, Čekija, Estija, Vengrija, Latvija, Lietuva, Malta, Lenkija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija) bendra pozicija dėl būsimos Bendrosios programos.
 5. Mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros 7-osios bendrosios programos ir specialiųjų programų tarpinis įvertinimas (http://ec.europa.eu/research/evaluations/index_en.cfm)PDF.
 6. Strategijos „Europa 2020“ pavyzdinė iniciatyva „Inovacijų sąjunga“ (Europe 2020 Flagship Initiative - Innovation Union) 
 7. Europos Komisijos darbo dokumentas "Konsultacijos dėl "ES 2020" ateities strategijos
 8. Mokslo ir technologijų ateitis Europoje
 9. Viskas apie ES mokslinių tyrimų ir inovacijų politiką
 10. ES informacija apie nacionalines MTEP politikas

Atskiros sritys ir dokumentai

Žinių perdavimas iš mokslinių tyrimų institucijų į pramonę. Intelektinės nuosavybės vadyba:

ES gyvybės mokslų ir biotechnologijų strategija

Europos mokslinių tyrimų erdvės plėtra

Europos inovacijų politika

Europos technologijų institutas

Septintoji bendroji MTTP programa

ES Jungtinės technologinės iniciatyvos (JTI) - steigimo dokumentų projektai ir Lietuvos pozicijos

Lietuvos pozicijos dėl ES dokumentų dėl JTI ARTEMIS projektų:

Lietuvos pozicijos dėl ES dokumentų dėl JTI ENIAC projektų:

Lietuvos pozicijos dėl ES dokumentų dėl JTI Švarus dangus projektų:

Lietuvos pozicijos dėl ES dokumentų dėl JTI IMI projektų:

Europos kosmoso politika ir kosmoso programa