Tarptautinis bendradarbiavimas

Baltijos mokslo programa

Baltijos mokslo programa (angl. Baltic Research Programme) yra jungtinė trijų Baltijos valstybių – Lietuvos, Latvijos ir Estijos – mokslo programa, finansuojama iš Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybių (Islandijos ir Lichtenšteino) bei Norvegijos 2014–2021 m. finansinių mechanizmų lėšų.
Programos tikslai:
  • Konsoliduoti Baltijos valstybių, Islandijos, Lichtenšteino ir Norvegijos mokslo potencialą.
  • Stiprinti regioninį bendradarbiavimą regiono šalims aktualiuose mokslo tyrimuose.
  • Užpildyti nišą tarp nacionalinio mokslo finansavimo ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos.
Dalyvavimas paraiškų konkursuose
  • Kvietimai teikti paraiškas skelbiami kartą per metus vienoje iš Baltijos šalių. Paraiškų konkursą, vertinimą ir finansuojamų projektų vykdymą administruoja programą įgyvendinanti institucija (angl. Programme Operator), kurios šalyje skelbiamas kvietimas teikti paraiškas. Programą įgyvendina Lietuvos mokslo taryba, Latvijos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir Estijos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija.
  • Paraiškų konkurse gali dalyvauti konsorciumai, sudaryti iš ne mažiau kaip dviejų Baltijos šalių (Lietuvos, Latvijos, Estijos) ir bent vienos valstybės donorės (Islandijos, Lichtenšteino ir Norvegijos).
  • Paraiškas teikia tos šalies, kurioje paskelbtas konkursas, projekto vykdytojai ir vykdančioji institucija (angl. Project Promoter). Pavyzdžiui, Lietuvos tyrėjai paraiškas kaip projekto vykdytojai teiks 2020 m., kai kvietimas teikti paraiškas bus skelbiamas Lietuvoje. Estijoje ir Latvijoje skelbiamuose programos paraiškų konkursuose Lietuvos tyrėjai gali dalyvauti tik kaip projekto partneriai.
  • Formalius reikalavimus atitikusias paraiškas vertina mažiausiai trys nepriklausomi ekspertai. Sprendimą dėl projektų finansavimo priima programos komitetas (angl. Programme Committee), kurį sudaro deleguoti ekspertai iš Baltijos ir donorų valstybių.
Projektų finansavimas
  • Finansuojami fundamentiniai ir taikomieji moksliniai tyrimai. Prioritetines kiekvieno kvietimo tyrimų tematikos nustatatomos konsultuojantis su programos komitetu.
  • Vienam projektui, kuriame dalyvauja bent vienas partneris iš Baltijos šalių bei mažiausiai vienas partneris iš donorų valstybių, gali būti skirta nuo 300 tūkst. iki 800 tūkst. eurų. Jei projekte dalyvauja partneriai iš visų trijų Baltijos valstybių ir bent vienas partneris iš donorų valstybių, projekto biudžetas gali siekti ir iki 1 mln. eurų.
  • Projektų trukmė – treji metai, su galimybe projektų įgyvendinimą pratęsti dar vieneriems metams.
Programos operatorius – Lietuvos mokslo taryba.
Daugiau informacijos apie Baltijos mokslo programą ir Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų (2014–2021) įgyvendinimą galima rasti čia: